PRAVIDLA SOUTĚŽE K ROADSHOW S ČESKÝM IMPULSEM 2021

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Pravidla soutěže k Roadshow s Českým Impulsem upravují a stanovují podmínky a způsob účasti, nominace, rozsah cen, způsob stanovení vítězů. Pravidla jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, IČ:01905872 se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno. Dále jen pořadatel.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Termín soutěže: červen – srpen 2021
 2. Celkový počet výherců: 3
 3. Cíl soutěže: zvýšit zájem o aktivní účast v soutěži ADHR

III. ÚČASTNÍK ANKETY

 1. Účastníkem ankety se může stát každý sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na území České republiky, který řádně vyplní a odešle přihlašovací formulář, a které se pořadatel fyzicky účastnil s prezentačním stánkem ADHR 2021.
 2. V případě, že akce neproběhne z jakýchkoli důvodů nebo na ní nebude prezentační stánek ADHR 2021, nárok na zařazení akce do soutěže nevzniká.

IV. POPIS SOUTĚŽE

 1. Formou direct mailu budou osloveny jednotlivé sbory dobrovolných hasičů s následující s možností přihlásit svoji pořádanou akci k návštěvě prezentačního stánku ADHR 2021 v uvedeném termínu.
 2. Zájemce o účast na webu www.adhr.cz vyplní přihlášku formou elektronického strukturovaného formuláře a odešle. V případě úspěšného vyplnění a odeslání obdrží odesilatel potvrzovací e-mail s vyplněnými údaji.
 1. Přihlášky na Roadshow s Českým impulsem lze zasílat výhradně elektronicky pomocí interaktivního formuláře na stránkách adhr.cz.
 1. Pořadatel soutěže si na základě obdržených přihlášek vybere výhradně dle vlastního uvážení a možností místa, která se stánkem ADHR 2021 navštíví. Proti výběru míst k účasti se nelze odvolat ani si účast prezentačního stánku ADHR 2021 vynucovat jiným způsobem.
 2. Po absolvování každé akce zveřejní pořadatel soutěže na svém facebookovém (dále jen FC) profilu ADHR příspěvek z návštěvy (fotografie a stručný popis akce).
 3. Podmínkou pro zařazení akce do slosování je, aby příspěvek z dané akce získal nejméně 25 lajků na FB profilu ADHR.
 4. Pořadatel soutěže nejpozději do 15.9.2021 vylosuje ze všech platných soutěžících 3 akce, kterým předá ceny v uvedeném pořadí.
 5. Pořadí, ve kterém pořadatel losuje výherce je 3,2,1. 

V. VÝHERNÍ CENY

 1. místo– sele a 50 l sud nápoje (limo-piva) (v celkové hodnotě do 15 tis. Kč)
 2. místo– 6 vstupenek na slavnostní večer
 3. místo– plynový gril a klobásy (v celkové hodnotě do 10 tis. Kč)

VI. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných vzniklých sporech týkajících se této ankety učinit konečné rozhodnutí.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití informací pro propagaci ADHR 2021 včetně použití údajů přihlášených účastníků.

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré změny a doplňky mohou být řešeny výhradně písemně.
 2. Proti rozhodnutí pořadatele není možné se odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.
 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává účastník soutěže pořadateli SF-DHR, z. s., v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách partnerů ankety i pořádající společnosti.
 1. Pořadatel má právo měnit pravidla dle potřeby ankety, ale v souladu s dobrými mravy.
 2. Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat všechna jejich ustanovení.