Profilový list jednotky Brno – Černovice

oblast
jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
oblast jih Moravy
Jihomoravský kraj
Název JSDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Brno – Černovice
Evidenční číslo jednotky
622114
Kategorie JSDH
JPO V
Ulice, část obce
Bolzanova, Brno-Černovice
Číslo popisné / orientační
763/1
Obec
Brno
PSČ
61800
IČO obce
44992785
Zřizovatel
Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice
Odpovědný zástupce
Ing. Jan Slavík – zástupce velitele
Webové stránky
http://hasicsky-sbor-brno-cernovice.webnode.cz/
Kontaktní e-mail
Telefon
Ilustrační fotografie JSDH
 
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
Členové při převozu DA byli svědky vzniku požáru nákladního automobilu. Zahájili tedy hašení vysokotlakým proudem a usměrnili provoz v místě události.
Podrobný popis zásahu, doplnění
Vzhledem k probíhajícím stavebním pracem na výměněně oken v hasičské zbrojnici byla vozidla postavena mimo akceschopnost a probíhal jejich převoz do místa náhradního parkování. Během jízdy DA, které v naší konfiguraci vybavení obsahuje též vestavěnou nádrž a vysokotlaký proud, členové zpozorovali začínající požár nákladního vozidla. Na místě se nacházeli v počtu 2 členů. Průzkumem ověřili, zda-li nebyl nikdo zraněn a zda-li byl požár oznámen na tísňovou linku. Nákladní vozidlo na korbě převáželo papír, který se vzňal od vyhozeného nedopalku cigarety z okénka řidiče. Hasiči tedy zahájili hašení vysokotlakým proudem. Rozvoj požáru byl překvapivě intenzivní, nicméně bylo evidentní, že hašení brzdí jeho další rozvoj. Tímto postupem bylo bráněno volnému rozvoji požáru až do příjezdu jednotek HZS, které pak dalším proudem požár lokalizovaly a následně úplně zlikvidovali. Včasným zásahem nedošlo k hoření vozidla, které tak bylo uchráněno.
Tisková zpráva HZS JmK včetně fotografií: http://www.pozary.cz/clanek/125980-pozar-nakladniho-automobilu-v-brnenskych-cernovicich-zpusobily-cigaretove-nedopalky/
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
19
Počet výjezdů
19
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
24.4.2015: MŠ Štolcova 21; ukázka požární techniky a hašení
30.5.2015: Pálení čarodějnic Fáměrovo nám. a Areál Zdraví; ukázka techniky
1.6.2015: MŠ Štolcova 51; ukázka požární techniky a hašení
2. příklad
6.6.2015: rekreační areál U Floriána; ukázka techniky a hašení
15.8.2015: Černovické nábř.; festival „Překročme řeku“; ukázka techniky
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
15
Počet velitel jednotky + velitel družstva
3
Počet strojníků
4
Počet členů s obsluhou motorové pily
5
Počet nositelů dýchací techniky
9
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
2
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
  • Uděluji souhlas