Profilový list jednotky Český Dub

Oblast
  východ Čech (Pardubický kraj, Kralovéhradecký kraj a Liberecký kraj)
Kraj – oblast východ Čech
  Liberecký kraj
Název JSDH
  Český Dub
Evidenční číslo jednotky
  513111
Kategorie JSDH
  JPO III
Ulice, část obce
  Masarykova
Číslo popisné / orientační
  63
Obec
  Český Dub
PSČ
  46343
IČO obce
  00262722
Zřizovatel
  Město Český Dub
Odpovědný zástupce
  Oldřich Laufke
Webové stránky
  http://www.sdh-ceskydub.cz/
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
   
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  Ve čtvrtek 17. září 2015 vyjeli hasiči z Českého Dubu krátce před osmnáctou hodinou k požáru hospodářského stavení v místní části Starý Dub nedaleko obce Český Dub s veškerou dostupnou technikou. V místě požáru byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu a celkově na místě zasahovalo 14 hasičských jednotek.
Podrobný popis zásahu, doplnění
  Hasiči po příjezdu na místo průzkumem zjistili, že se jedná o rozsáhlý požár hospodářské usedlosti v plném rozvoji požáru. Jedna osoba nadýchaná zplodin hoření, která musela před požárem vyskočit z okna byla evakuována z místa požáru a předána do péče zdravotníků. Ve chlévech hospodářství se nacházelo několik kusů dobytka, které hasiči společně se třemi psy vyvedli mimo ohrožení požáru. Na místě byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu a hasební práce komplikovaly silné povětrnostní podmínky. Na likvidaci požáru se podílelo několik desítek hasičů celkem ze 14 jednotek, kteří zasahovali v dýchacích přístrojích, proto byl na místo povolán i kontejnerový automobil HZS Libereckého kraje pro plnění tlakových lahví dýchací techniky. Poskyntutí pomoci rodině, která obývala hospodářský sta tek, se ujalo vedení Města Český Dub, které zajistilo rodině i náhradní ubytování. Hasiči likvidovali následky požáru až do noci. Hasiči z Českého Dubu se vrátili z místa požáru po půlnoci a následující den byli ještě dvakrát povoláni na uhašení opětovného rozhoření požářiště.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 2 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
   
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  63
Počet výjezdů
  61
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  Ukázka techniky a hasičské práce pro třídy Základní školy a Mateřské školy v Českém Dubu. Dále ukázky techniky a práce hasičů na oslavách výročí různých SDH v Libereckém kraji i mimo kraj, na dnech bezpečnosti v Libereckém kraji a Dnech IZS.
2. příklad
  Organizace vyhlášeného nočního závodu jednotek PO – Hasičská noc pod Ještědem, zajišťování a organizace soutěžních disciplín, účat jednotky na závodu. V říjnu 2015 proběhl již VII. ročník této oblíbené soutěže hasičů.
3. příklad
  Pořádání Dětského dne s hasiči ve spolupráci s Městkým úřadem Český Dub, s Podještědským muzeem Karolíny Světlé, s Policií ČR. Organizace spoutěžních disciplín pro děti z Českého Dubu. v červnu 2016 účast cca 300 registrovaných soutěžících dětí.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  24
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  8
Počet strojníků
  12
Počet členů s obsluhou motorové pily
  20
Počet nositelů dýchací techniky
  22
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  2
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas