Profilový list jednotky Horní Slavkov

oblast
  jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
oblast jih – západ Čech
  Karlovarský kraj
Název JSDH
  Horní Slavkov
Evidenční číslo jednotky
  413107
Kategorie JSDH
  JPO II
Ulice, část obce
  Hasičská
Číslo popisné / orientační
  714
Obec
  Horní Slavkov
PSČ
  35731
IČO obce
  00259322
Zřizovatel
  Město Horní Slavkov
Odpovědný zástupce
  Martin Kasal
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
   
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  Požár v kóji v mezipatře panelového domu v Rovné na Sokolovsku uvěznil v šestipatrovém panelovém domě několik desítek osob. Kvůli ohni a kouři je z domu museli zachránit hasiči v dýchací technice s využitím vyváděcích masek. Díky profesionálnímu zásahu se událost obešla bez vážnějšího zranění.
Podrobný popis zásahu, doplnění
  Požár v horních patrech obytného domu v Rovné na Sokolovsku zpozorovali nájemníci v prvních dnech nového roku 2016. Hořet začalo na chodbě, plameny a hustý kouř znemožnil lidem z bytů v nejvyšších patrech domu únik. Přivolaní hasiči zlikvidovali požár v komoře v mezipatře během několik desítek minut od příjezdu, využili k tomu rozvod hydrantové sítě po domě. Zároveň provedli průzkum všech bytů nad místem požáru. Chodba i byty byly silně zakouřené, hasiči tak obyvatele odvedli do odvětraných místností, čtyři pak vyvedli ven z domu s použitím vyváděcích masek. Na místě obyvatele domu zkontrolovala záchranná služba, která ošetřila všechny osoby nadýchané kouřem, nikdo při požáru nebyl zraněn a nebylo nutné nikoho převézt do nemocnice. Hasiči provedli průzkum všech ostatních bytů ve všech patrech domu a evakuovali všechny obyvatele. Po dohodě se starostou obce umístili nájemníky do obecního kinosálu. Po likvidaci požáru se nájemníci z prvních čtyř nadzemních pater mohli vrátit do svých bytů, obyvatelé z pátého, šestého a sedmého patra kvůli zakouření bytů nemohli. Starosta obce a hasiči tak pro pět dospělých a čtyři děti zajistili náhradní ubytování.
U požáru zasahovala jednotka Horní Slavkov jako jednotka z prvního stupně požárního poplachu. Na místo vyjela s technikou CAS 20 T815 a CAS 32 T815. Členové jednotky prováděli průzkum a záchranu osob z nejvyšších pater domu.
Předběžná škoda způsobená požárem je 100 tisíc korun, příčinou je nedbalostí chování.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 2 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
   
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  100
Počet výjezdů
  97
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  Požární cvičení s námětem požár v budově mateřské školy. Ve spolupráci s pedagogy provedena evakuace školáčků ze tříd, následně ukázka techniky a vybavení jednotky a beseda členů jednotky o činnosti hasičů a o významu a použití tísňových linek.
2. příklad
  Beseda se žáky 5. třídy základní školy na téma požární nebezpečí v domech a bytech s praktickými příklady.
3. příklad
  Ukázka vybavení pro seniory v domě s pečovatelskou službou, upozornění na nebezpečí vzniku požáru z nedbalosti, ukázka možností otevření uzavřených prostorů.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  16
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  6
Počet strojníků
  6
Počet členů s obsluhou motorové pily
  4
Počet nositelů dýchací techniky
  16
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  4
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas