Profilový list jednotky Malé Svatoňovice

oblast
  východ Čech (Pardubický kraj, Kralovéhradecký kraj a Liberecký kraj)
oblast východ Čech
  Kralovéhradecký kraj
Název JSDH
  Malé Svatoňovice
Evidenční číslo jednotky
  525219
Kategorie JSDH
  JPO V
Ulice, část obce
  J. Masaryka
Číslo popisné / orientační
  239
Obec
  Malé Svatoňovice
PSČ
  54234
IČO obce
  00278114
Zřizovatel
  Obec Malé Svatoňovice
Odpovědný zástupce
  Vladimír Provazník
Webové stránky
  sdhstudanka.webnode.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
 
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  Likvidace rozsáhlého požáru skladovací haly sena a slámy, který byl umístěný v těsné blízkosti haly pro chov býků, kde se jich nacházelo téměř 160 kusů.
Podrobný popis zásahu, doplnění
  17.11.2015 byl JSDH obce Malé Svatoňovice v 21:08 vyhlášen poplach na požár skladovací haly ve Velkých Svatoňovicích – Markoušovicích. Jednotka dorazila na místo se svou CAS 32 – T815 jako druhá a okamžitě zahájila hasební práce, zároveň byla pověřena velením nad druhým úsekem požářiště. Prvotním úkolem bylo ochránit halu s ustájenými býky, kde se jich nacházelo téměř 160 bez možnosti výběhu. Dále bylo nutné ochránit skladovací silážní jámu v těsné blízkosti hořícího skladu. Druhé vozidlo jednotky DA-12 mělo za úkol zřídit čerpací stanici požární vody na rybníce Aman ve Velkých Svatoňovicích. Odtud byla dodávána veškerá voda pro hašení požáru. Naše jednotka byla u požářiště a zdroje vody po celou dobu zásahu. Zásah komplikoval silný vítr. Veškerý uskladněný materiál bylo nutné vyvozit rozebrat a dohasit. Toto trvalo celý následující den. Jednotka se vrátila na svou základnu téměř po 24 hodinách.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 2 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
 
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  14
Počet výjezdů
  14
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  Ukázka techniky a prezentace jednotky na dnu obce a letecké show na Končinách.
2. příklad
  Preventivní činnost na základních školách a v MŠ. Cvičný poplach, evakuace, ukázka techniky.
3. příklad
  Ukázka hasicích přístrojů vč. zkoušku pro zaměstnance průmyslových areálů v obci. Den bezpečnosti pro děti ze ZŠ a MŠ. Spolupráce se všemi složkami IZS a vodní záchranné služby.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  22
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  2
Počet strojníků
  4
Počet členů s obsluhou motorové pily
  11
Počet nositelů dýchací techniky
  13
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  1
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas