Profilový list jednotky Němčice nad Hanou

oblast
  sever Moravy (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj)
oblast sever Moravy
  Olomoucký kraj
Název JSDH
  Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů města Němčice nad Hanou
Evidenční číslo jednotky
  713150
Kategorie JSDH
  JPO II
Ulice, část obce
  Masarykova
Číslo popisné / orientační
  597
Obec
  Němčice nad Hanou
PSČ
  79827
IČO obce
  00288497
Zřizovatel
  Mú Němčice nad Hanou
Odpovědný zástupce
  Petr Dostál
Webové stránky
  www.sdh-nemcicenadhanou.wz.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
   
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  Záchrana osob a zvířat,zasypané,zavalené dne 26.9.2015 v 11:11h
Němčice nad Hanou,ul. Okružní č.p. 592
Dítě zavalené obrubníky
Počet zasahujících členů: 9
Délka zásahu: 51min
Podrobný popis zásahu, doplnění
  Příjezd na místo zásahu byl ztížen rozkopanou cestou. Část družstva se vydává pěšky. Strojník s CAS zdolává překážky stavby cca 4 minuty. Průzkumem se zjistilo,že mladiství M.H. je dolními končetinami zaklíněn pod sesutou paletou se silničními obrubníky. Dále bylo zjištěno poranění dolních končetin. Jednotka provedla stabilizaci sesunuté palety dřevěnými trámky a poskytla oporu mladistvému, který byl již zcela vysílen. Za použití hydraulického vyprošťovacího nástroje se podařilo uvolnění dolních končetin a jejich vytažení. Poté byl pacient položen na páteřní desku a předán do péče „LZS“. Po zdokumentování policií ČR byla nebezpečná paleta rozebrána. Dále jsme odstranily zbytky krve a předali místo zásahu radnímu města Němčic nad Hanou k zajištění bezpečnosti provizorního skladiště stavebního materiálu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 2 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
   
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  43
Počet výjezdů
  43
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  Ukázky pro děti ze základní školy dne 30.5.2016 jsme uspořádali na Naší Hasičské zbrojnici. Předvedly jsme ukázku požáru rozpáleného kuchyňského oleje na plotně a jak jej uhasit. Dále si děti prohlédly vybavení Naše jednotky a vše si vyzkoušely.
2. příklad
  Den otevřených dveří na Hasičské zbrojnici dne 18.6.2016 kdy jsme předváděli Naši vybavenost a um široké veřejnosti.
3. příklad
  29.6.2016 Byl uspořádán „Den v zeleném“ v sousední obci Nezamyslicích.
Jedná se o tradici na ukončení školního roku pro děti a ústavy pro postižené z okolí. Kde jsme dětičky seznamovali s činností hasičskou i záchranářskou.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  18
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  4
Počet strojníků
  10
Počet členů s obsluhou motorové pily
  3
Počet nositelů dýchací techniky
  17
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  8
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  ANO
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas