Profilový list jednotky Přeštice

oblast
  jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
oblast jih – západ Čech
  Plzeňský kraj
Název JSDH
  Přeštice
Evidenční číslo jednotky
  324221
Kategorie JSDH
  JPO III
Ulice, část obce
  Mlýnská
Číslo popisné / orientační
  1123
Obec
  Přeštice
PSČ
  33401
IČO obce
  00257125
Zřizovatel
  Město Přeštice
Odpovědný zástupce
  Ing. Martin FELIX
Webové stránky
  http://hasici-prestice.wz.cz/
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
   
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  Likvidace rozsáhlého požáru výrobní a skladové haly s elektrotechnikou ILV s.r.o. v Příchovicích ve dnech 26. a 27. února 2016. Zásah jednotky trval téměř 25 hodin a zúčastnilo se ho 12 členů jednotky. Během náročného zásahu při teplotách kolem bodu mrazu prováděli členové přímé hasební práce za použití dýchací techniky, zásobování vodou i následné rozebírání konstrukcí a dohašování ohnisek. Škoda způsobená požárem byla odhadnuta na 100 mil. Kč.
Podrobný popis zásahu, doplnění
  V pátek dne 26. února 2016 ve 2:39 byla jednotka SDH města Přeštic povolána na požár výrobní a skladové haly. Při příjezdu s CAS20 v 2:45 již na místě události několik minut zasahovala jednotka HZS z Přeštic. Na pokyn VZ členové jednotky vytvořili 1 proud C od již vytvořeného dopravního vedení na střechu přístřešku na likvidaci požáru střechy a ochranu přilehlé dvoupodlažní výrobní haly a 1 proud C vnitřkem výrobní haly po schodišti do 2.NP k ochraně vnitřního prostoru před plameny ze střechy přilehlé hořící haly. Dále byli členové nasazeni na střídání zasahujících hasičů na již vytvořených proudech C z vnější strany objektu a uvnitř haly. DA12 byla neprodleně po příjezdu na místo události odeslána na zřízení čerpacího stanoviště s PS12 a CAS20 byla nasazena na kyvadlovou dopravu vody. Na odvětrání prostoru haly byl nasazen přetlakový ventilátor.
Při práci členové používali VDP Dräger a Pluto, někteří zvládli vydýchat i 3 lahve. Po lokalizaci požáru prováděli členové jednotky vyhledávání skrytých ohnisek požáru a jejich dohašování v prostoru střechy haly mezi sádrokartonovým podhledem a střešním pláštěm. Po přerušení hasebních prací z důvodu probíhajícího vyšetřování PČR byli členové jednotky nasazeni na odčerpání hasební vody z vnitřních prostor sousední výrobní haly pomocí průmyslového vysavače. Následně prováděli členové jednotky rozebírání konstrukcí a dohašování. Zásah jednotky byl ukončen v sobotu 27. února v 3:25.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 2 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
 
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  27
Počet výjezdů
  27
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  Exkurze pro děti z Mateřské školy a družiny Základní školy Přeštice v naší hasičské zbrojnici, ukázka výstroje, výzbroje a techniky jednotky. Exkurze proběhly ve dnech 15. dubna, 25. dubna a 3. května 2016.
2. příklad
  Pořádání okresního kola soutěže v požárním sportu na atletickém stadionu Základní školy v Přešticích dne 14. května 2016.
3. příklad
  Předvedení zásahového vozidla CAS 20 Tatra, výstroje a výzbroje jednotky na přehlídce hasičské techniky „Aktionstag 2015“ v partnerském bavorském městě Nittenau dne 6.9.2015.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  20
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  4
Počet strojníků
  10
Počet členů s obsluhou motorové pily
  10
Počet nositelů dýchací techniky
  18
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  7
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas