Profilový list jednotky Stříbro

oblast
  jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
oblast jih – západ Čech
  Plzeňský kraj
Název JSDH
  Stříbro
Evidenční číslo jednotky
  327148
Kategorie JSDH
  JPO III
Ulice, část obce
  Palackého
Číslo popisné / orientační
  1692
Obec
  Stříbro
PSČ
  34901
IČO obce
  00260177
Zřizovatel
  Město Stříbro
Odpovědný zástupce
  Karel Lukeš (starosta města)
Webové stránky
  http://www.hasicistribro.agnet.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
   
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  Dne 25.6.2016 se přes část tachovska přehnal silný déšť. Po tomto dešti vyjely snad všechny jednotky z okresu nás nevyjímaje. V tento den pro nás byl významný zásah v Sytně. Zde jsme čerpali vodu z několika domů. Zásah trval téměř 4 hodiny. Nejhůře na tom byl jeden dům, do kterého voda natékala neskutečnou rychlostí 10cm za minutu. Naštěstí se nám podařilo udržet vodu alespoň od obytné části domu.
Podrobný popis zásahu, doplnění
  Ihned po návratu z prvního zásahu jsme byli vysláni do obce Malovice k zaplavenému sklepu. Ačkoliv jsme JPOIII/1 tak nás po chvíli KOPIS poslal s druhým vozidlem do obce Sytno k zaplavenému sklepu. Naštěstí jsme v Malovicích byli i s OA a tak se dva z nás vrátili zpět do Stříbra pro cisternu, obvolali jsme další a ve čtyřech vyrazili do Sytna. Po krátkém průzkumu jsme započali čerpat vodu pomocí kalového čerpadla. Dalším průzkumem jsme zjistili, že zatopených domů je více. Do jednoho se voda stále valila takovým způsobem, že ve sklepě stoupala zhruba 10cm za minutu. Vtékající vodu do domu jsme zastavili pomocí pytlů s pískem a prken za zhruba 7 minut. Ihned poté jsme ji začali čerpat pomocí motorového čerpadla. Ve chvíli nasazení již bylo ve sklepě více než 1,1metru a díky konstrukci domu se voda začala dostávat i k obytné části. Po započetí čerpání jsme ještě pracovali na odklonění vody od domu. Teď, již jen ve třech, to nebyla žádná sláva, ale dokázali jsme sehnat zastupitele obce a ten zase další pytle s pískem. Čerpání nám ztěžovaly všude přítomné plovoucí piliny, které ucpávali koš čerpadla. Posily byly v nedohlednu, protože celý okres byl „venku“. Naštěstí po nějaké době za námi dojeli naši ze zásahu z Malovic. Nasadili jsme další čerpadlo k čerpání, nasadili jsme druhou kalovku a košťata do dalších budov a vodu odčerpávali a vyháněli ven. Do bytového prostoru se voda naštěstí nedostala. V průběhu zásahu v Sytně jsme si ještě odskočili k přetékajícímu rybníku do Lhoty.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 2 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
   
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  40
Počet výjezdů
  34
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  Pořádáme ukázky vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel na dětských dnech, oslavách a podobných akcích. Zúčastňujeme se besed města s občany, kde jsme připraveni odpovídat na jejich případné otázky.
2. příklad
  S naší technikou jezdíme na ukázky na tábory, akce pro děti (začátek a konec školního roku). Provádíme dny otevřených dveří pro Mateřskou školku. Na výše uvedeném pořádáme i doprovodné hry pro děti.
3. příklad
  Jako propagaci dobrovolných složek považujeme i naši spolupráci s městem a místními organizacemi. Např. zalévání trávníků na hřištích, zalévání nově zasazených stromů, mytí komunikací, … i to hasiče dobře propaguje a získávají si vděčnost a úctu.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  13
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  4
Počet strojníků
  4
Počet členů s obsluhou motorové pily
  12
Počet nositelů dýchací techniky
  12
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  10
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas