Profilový list jednotky Studénka

oblast
  sever Moravy (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj)
oblast sever Moravy
  Moravskoslezský kraj
Název JSDH
  JSDH města Studénky
Evidenční číslo jednotky
  814143
Kategorie JSDH
  JPO II
Ulice, část obce
  Butovická
Číslo popisné / orientační
  514
Obec
  Studénka
PSČ
  74213
IČO obce
  00298441
Zřizovatel
  město Studénka
Odpovědný zástupce
  Petr Pupák
Webové stránky
  www.hasicistudenka.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
   
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  22.7.2015 v 7:43 vyjela jednotka se dvěma zásahovými vozidly ke střetu nákladního vozidla s vlakem „Pendolino“ na železničním přejezdu ve Studénce. Hasiči na místě prováděli hašení ohnisek požárů, vyprošťování osob a následný transport zraněných do vrtulníku a sanitních vozů. Jednotka na místě události zasahovala v počtu 10 hasičů cca 3 hodiny.
Podrobný popis zásahu, doplnění
  Jednotka vyjela na místo události se dvěma zásahovými vozidly – CAS 24 T815 (1+5) a DA Fiat Ducato (1+3). Po příjezdu na místo události již byla na místě jednotka HZS MSK ze stanice Bílovec. Velitel zásahu poslal CAS 24 T815 k místu střetu na přejezdu. Zde družstvo uhasilo menší ohniska požárů, které vznikly od pohonných hmot při střetu. Po uhašení se vrátili zpět k poškozenému čelu vlaku, kde pomáhali s vyproštěním osob. Hasiči z DA po příjezdu pomáhali hasičům HZS MSK Bílovec s tříděním, vyproštěním a následným transportem zraněných osob z vlaku do vrtulníku LZS nebo do sanitních vozů. Celkem bylo nutno na místě vyprostit 4 osoby, z toho 3 osoby musely být složitě vyprošťovány pomocí hydraulických nástrojů. Poslední osoba byla vyproštěna 1 hodinu a osm minut po započetí vyprošťovacích prací. Na míst ě události zůstali dva muži se smrtelným zraněním a dalších 6 osob bylo zraněno těžce, tři z nich se nalézali v přímém ohrožení života. Na místě události zasahovalo celkem 90 hasičů ze šesti jednotek se 14 zásahovými vozidly. Po závěrečném průzkumu byla jednotka poslána velitelem zásahu na základnu.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 2 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
   
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  71
Počet výjezdů
  71
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  4 členové JSDH jsou zapojeni do preventivně výchovné činnosti na školách – HASÍK. Členové navštěvují s tímto projektem dvanáct tříd z devíti základních škol v okrese Nový Jičín.
2. příklad
  Členové jednotky se zúčastňují preventivních ukázek techniky a činnosti v základních, speciálních a mateřských školách.
3. příklad
  Akce „112 zasahuje“, kdy se složky IZS včetně naší jednotky prezentují se svou činností pro cca 1000 dětí z okolních škol a pro širokou veřejnost.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  50
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  14
Počet strojníků
  20
Počet členů s obsluhou motorové pily
  12
Počet nositelů dýchací techniky
  49
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  3
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas