Profilový list jednotky Velké Meziříčí

oblast
  jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
oblast jih Moravy
  kraj Vysočina
Název JSDH
  JSDH Velké Meziříčí
Evidenční číslo jednotky
  615141
Kategorie JSDH
  JPO III
Ulice, část obce
  Nad Gymnáziem
Číslo popisné / orientační
  17
Obec
  Velké Meziříčí
PSČ
  59401
IČO obce
  00295671
Zřizovatel
  město Velké Meziříčí
Odpovědný zástupce
  Šišpela Jaroslav
Webové stránky
  www.hasicivm.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
   
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  Požár mezonetového bytu s evakuací čtyř osob.
Podrobný popis zásahu, doplnění
  Dne 4.1.2016 byl ve 3.54 hod. vyhlášen požární poplach jednotce SDH Velké Meziříčí. Jednotka vyjela ve 3.59 hod. na ohlášený požár plynového kotle na ulici Nad Tratí. Po příjezdu na místo požáru zde již zasahovala profesionální jednotka HZS Kraje Vysočina ze stanice Velké Meziříčí. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár mezonetového bytu. Podle prvotních informací od sousedů by se v bytě neměl nikdo nacházet. Průzkumem se ale zjistilo, že se čtyři osoby schovávaly na balkóně bytu. V bytě byl požárem zasažen prostor obývacího pokoje a požár byl zlikvidován hasícím přístrojem. Nulová viditelnost v místnostech a neznalost objektu znemožňovalo hledání přístupového schodiště do prostor půdní nástavby ze které byl vstup na balkón s osobami. Po nalezení osob a zprůchodnění evakuační cesty byly 4 osoby vyvedeny pomocí vyváděcích masek. Osoby byly předány ZZS a odvezeny do nemocnice na vyšetření. V průběhu zásahu byl v bytovce vypnut přívod plynu a elektrická energie. Zakouřený prostor byl odvětráván nucenou ventilací. Provedla se kontrola požářiště pomocí termokamery a skrytá ohniska byla dohašena vodou. Celý zásah byl ve spolupráci s HZS a naše jednotka plnila rozkazy velitele zásahu.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 2 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
   
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  25
Počet výjezdů
  23
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  Každoročně naše jednotka připravuje ukázky na letních táborech v okolí města. Děti se seznamují s technikou a ochrannými prostředky. Provádí malý požární útok, kde nakonec stříkají do různých terčů.
2. příklad
  Jednotka podporuje SDH Velké Meziříčí především sportovním družstvům žáků a dorostu. Snažíme se takto vychovávat nové nástupce výjezdové jednotky.
3. příklad
  V rámci oslav výročí založení sboru v okolních obcích zajišťují členové naší jednotky především ukázky s techniky a zásahu na malý požár. Nebylo tomu ani jinak i v našem sboru, kdy jsme oslavili 145 let od svého založení ukázkou techniky.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  21
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  3
Počet strojníků
  4
Počet členů s obsluhou motorové pily
  17
Počet nositelů dýchací techniky
  19
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  0
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas