Profilový list jednotky Vendryně

Oblast
  sever Moravy (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj)
Kraj – oblast sever Moravy
  Moravskoslezský kraj
Název JSDH
  JSDH Vendryně
Evidenční číslo jednotky
  812210
Kategorie JSDH
  JPO V
Ulice, část obce
  Vendryně
Číslo popisné / orientační
  1250
Obec
  Vendryně
PSČ
  73994
IČO obce
  63026112
Zřizovatel
  Obec Vendryně
Odpovědný zástupce
  Roman Bartoš
Webové stránky
  http://hasicivendryne.blogspot.cz/
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie JSDH
   
Zásah – nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období
Stručný popis zásahu
  Zásah – rozsáhlý požár dvoupodlažního domu.
Podrobný popis zásahu, doplnění
  Dne 20.2.2016 v 23:51 byla naše jednotka vyslána k požáru domu ve Vendryni. Místo zásahu se nacházelo nedaleko od zbrojnice a tak naše jednotka dorazila k místu události jako první. Na místě již byla policie. Bylo zjištěno, že požár je již rozšířen po celém domě. Po následném příjezdu ostatních jednotek byl proveden průzkum a zjištění, že v domě se nachází 3 osoby. Čtyřmi proudy byly zajištěny hasební práce a následný vstup do objektu. Osoby byly bohužél nalezeny již mrtvé. 2osoby byly zraněny a předány do péče záchranářů. Vzhledem k tomu, že hrozilo vznícení přilehlých budov byly povolány další jednotky i z Frýdku-Místku a Nošovic. Celkem zasahovalo na 40 hasičů. Naše jednotka prováděla hasební práce, zajistila osvětlení, spolupráci s obecí Vendryně, týlové zabezpečení. jednotka zasahoval s pou itím dýchací technyky po celou dobu zásahu. Po ukončení hasebních prací zůstávala naše jednotka jako dozor požářiště a vyčkala na vyšetřovatele. Následnou noc jednotka stále hlídala místo zásahu, ke kterému se chtěla dostat skupina mužů se záměrem rabování. přivolána policie je zadržela a odvezla na policejní stanici. Jednotka dále pomáhala se zbezpečením střechny, zakrtím proti dešti. Celkem při zásahu zasahovalo z naší jednotky 10 členů. Celkový čas strávený při zásahu 32 hodin. Jedalo se o nejnáročnější a nejtragičtější zásah v novodobé historii sboru.
Fotografie 1 ze zásahu
   
Fotografie 3 ze zásahu
   
Počet výjezdů / počet poplachů
Počet poplachů
  32
Počet výjezdů
  32
Preventivní činnost a propagace práce složek ve vztahu k veřejnosti
1. příklad
  Členové jednotky působí v programu HASÍK, se kterým navštěvují 3 základní školy. ZŠ ve Vendryni , ZŠ s polským vyučovacím jazykem ve Vendryni a ZŠ v Třinci.
2. příklad
  Členové jednotky vedou kroužek mlydých hasičů ve Vendryni.
3. příklad
  Organizace akcí pro děti s tématikou HASIČI. Den dětí, pálení čarodějnic.
Spolupráce se složkami IZS.
Počet a odborná způsobilost členů jednotky
Počet členů jednotky
  13
Počet velitel jednotky + velitel družstva
  3
Počet strojníků
  5
Počet členů s obsluhou motorové pily
  3
Počet nositelů dýchací techniky
  4
Počet členů se základy zdravotních znalostí, kurz zdravovědy
  13
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Zřizovatel jednotky souhlasí s její účastí v anketě.
 
  • Uděluji souhlas