Profilový list sboru Borovany

Oblast
  jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
Kraj – oblast jih – západ Čech
  Jihočeský kraj
Název SDH
  Borovany
Ulice, část obce
  Vodárenská
Číslo popisné / orientační
  472
Obec
  Borovany
PSČ
  37312
IČO organizace
  47237457
Odpovědný zástupce
  Bc. Lukáš Macht
Webové stránky:
  www.sdhborovany.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Mladý záchranář, Dětský letní tábor, Peklománie
Podrobný popis akce, doplnění
  Mladý záchranář – hasičem v akci je krajská soutěž pořádaná HZS Jč kraje, soutěž vhodně doplňuje výuku Ochrana člověka za mimořádných událostí. Soutěž probíhala ve dvou kolech. První probíhalo formou plnění úkolů a testů prostřednictvím facebooku. Kategorii starších žáků vyhrálo naše družstvo bez ztráty bodu – získalo 800 bodů, mladší žáci skončili ve své kategorii druzí. Celkem bylo v soutěži zapojeno 63 družstev. Šest nejúspěšnějších týmů z každé kategorie postoupilo do druhého kola, které se konalo 18.5.2016 v areálu stanice HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Ve druhém finálovém kole musely soutěžní týmy umět správně zachovat v situacích, s kterými se setkávají i skuteční hasiči. Borovanští mladší žáci se umístili na 2. místě a starší na 3. místě v kraji.
Dětský letní hasičský tábor byl pořádán v termínu 20.7.-1.8.2015 na stanové táborové základně u Nakolického rybníka pro 80 dětí – probíhají zde různá zaměstnání zaměřená na přírodovědnou, sportovní a zejména požární preventivní činnost včetně ukázek požární techniky a simulovaného výcviku s požární výzbrojí.
Peklománie je hranou formou komentovaně ukázán, ve starých klášterních prostorách, život ve skutečném pekle. Představení probíhala po devět večerů v termínu 13.11.-6.12.2015. Na představení každého dne se podílí cca 60 herců (z toho 10 dětí) a po 15 min. prochází komnatami skupina cca 15 diváků s průvodcem. Celkem prošlo peklem cca 2 300 návštěvníků. Návštěvníci pekla jsou ze všech koutů republiky.
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  • Soutěží v PS se zúčastňovali 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Muži A, kromě dílčích vítezství vyhráli celkově Velkou cenu okr. Č. Budějovice, muži B se mj. celkově umístili na 2.místě v okresní soutěži v PS. Celkově bylo ve sledovaném období 24 účastí všech družstev dospělých. Dorostenci se umístili na 3.místě v okrese. V soutěžích Plamen a ČB dvojboj zapojeny 3 družstva ml. hasičů. Mladší se umístili na 5. místě v okrese. Členi dospělých soutěžních družstev jsou vedoucími dětských kolektivů.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  1. místo Velká cena okresu České Budějovice v požárním útoku – kategorie muži
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  2. místo v krajské soutěži – mladší kategorie Mladý záchranář – hasičem v akci
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  2. místo okresní soutěž v požárním sportu – kategorie muži
Počet členů
Celkový počet členů
  150
Počet žen
  55
Počet dětí do 15 let
  26
Počet mládeže od 15 do 18 let
  9
Počet obyvatel obce
  4088
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Loutkoherecký soubor Jiskra sehrál 12 představení na domácí scéně i mimo ni, včetně představení na krajské přehlídce Skupovy Strakonice a navíc 50x ukázku s čertovskou tématikou na Peklománii. U příležitosti 60-ti let vzniku souboru byl uspořádán loutkářský festival a výstava k činnosti včetně vernisáže. Zároveň byl natočen propagační dokument na DVD k 60-ti leté činnosti souboru. Herecké Hroší prozatímní divadlo s úspěchem sehrálo 3x hru „Dífčí válka“ pro dospělé diváky v Borovanech a okolí.
Popis dalších akcí sboru
  Při kulturních akcích členové zabezpečují požární asistenci. Stanový tábor v Nakolicích kompletně postaví 25 členů. Na údržbě výzbroje, výstroje, has. zařízení a na brigádnické pomoci městu bylo odpracováno více než 500 hodin. Ke 120-ti letům založení sboru byla uspořádána soutěž, ukázka z činnosti dětí, výstava a veřejná výroční valná hromada. Exkurze pro děti z mateřské školy, včetně praktické činnosti dětí a pro studenty oboru Požární ochrany ze Střední polytechnické školy v Č. Budějovicích.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas