Profilový list sboru Březové Hory

oblast
  střed – sever Čech (Středočeský kraj, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
oblast střed – sever Čech
  Středočeský kraj
Název SDH
  Březové Hory
Ulice, část obce
  Nádvoří Msgre. Korejse, Příbram VI – Březové Hory
Číslo popisné / orientační
  642
Obec
  Příbram
PSČ
  26101
IČO organizace
  42731267
Odpovědný zástupce
  Zdeněk Velas, DiS.
Webové stránky:
  http://hasici.brezove-hory.cz/
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Prázdninový cyklotábor
Podrobný popis akce, doplnění
  Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory ve spolupráci s Autoklubem Příbram a s podporou Města Příbram a Besipu pořádají již několik let Prázdninový cyklotábor, který je určený pro dětskou veřejnost. Kurz probíhá pravidelně každé hlavní prázdniny ve dvou termínech – v červenci i v srpnu.
Hlavní náplní cyklotábora jsou znalosti dopravních značek, cyklistické dovednosti a v neposlední řadě spolupráce a sounáležitost mezi dětmi. Je zde podporovaná komunikace a kamarádství mezi dětmi. Součástí jsou také exkurze některých významných míst města a institucí. Patří k nim návštěva hasičské zbrojnice na Březových Horách spojená s projektem s názvem Hasík, kde se dětem předvádí hasičská technika a ony se seznamují s prací hasičů. Učí se pomocí poznávání a her věci potřebné v jejich životě (například telefonní čísla na IZS a další důležité věci). Další exkurze směřuje do Hornického muzea, které je součástí městské části Březové Hory a patří k významným českým památkám, nebo na stanici Městské policie.
K hlavním bodům cyklotábora patří jízda na kole. V prvních dnech se děti více či méně seznamují nejprve se značkami, postupně i s provozem na pozemních komunikacích. Na závěr celého kurzu je uspořádán celodenní výlet (Orlická přehrada, Padrťské rybníky). Po celé dny je zajištěno stravování a doplňování pitného režimu, takže děti v žádném případě nestrádají.

Akce se uskutečnila v termínu 6. do 10.7. 2015 a od 10. do 14.8. 2015
a každý měl 30 účastníků.

Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  Náš sbor vede 3 družstva: Mužské do 35 let a nad 35 let, Ženské, Organizace a pořádaní Běhu hasičů do svatohorských schodů
Účast na celkem 8 soutěží v požárním útoku pořádaných v určeném období. Zúčastnili jsme se 5 turnajů ve fotbale a jeden jsme uspořádali sami
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  14.6.2016 1. místo na okrskové soutěži do 35 let
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  4. července 2015 2. místo, noční soutěž o Pohár Horních Hbit ženy
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  5. července 2015 2. místo Vrančický tuplák
Počet členů
Celkový počet členů
  112
Počet žen
  29
Počet dětí do 15 let
  27
Počet mládeže od 15 do 18 let
  5
Počet obyvatel obce
  33160
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Organizace a příprava čarodějnic a stavěný májky na Březových Horách. Spolupráce při organizovaní rekonstrukce bitvy na Březových Horách.
Vánoční zpívání před kostel sv. Vojtěcha.
Spolupráce s občany Březových Hor při pořádaní plesu
Oslavy 800let města Příbram
Popis dalších akcí sboru
  Pořádání soutěže Běh hasičů do svatohorských schodů.
Propojenost jednotky a sboru při akcích: Divadlo patří dětem,
Oslavy 130 let založení sboru(ukázky hašení, vyprošťování, historická technika)
sjíždění Vltavy pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky a kamarády
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas