Profilový list sboru Háj u Duchcova

oblast
  střed – sever Čech (Středočeský kraj, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
oblast střed – sever Čech
  Ústecký kraj
Název SDH
  SDH Háj u Duchcova
Ulice, část obce
  Kubátova
Číslo popisné / orientační
  273
Obec
  Háj u Duchcova
PSČ
  41722
IČO organizace
  66090849
Odpovědný zástupce
  Iva Linková
Webové stránky:
  www.sdh-haj.estranky.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Umíme se chovat v mimořádných situacích?
Podrobný popis akce, doplnění
  SDH Háj u Duchcova ve spolupráci se ZŠ Hrob uspořádal v rámci branného dne 15.4. 2016 akci „Umíme se chovat v mimořádných situacích?“. Akce byla tematicky zaměřena na požární ochranu a hasiče, zúčastnilo se jí přes 200 žáků. Děti poměřily své schopnosti a dovednosti, které by měl splňovat každý mladý hasič v několika disciplínách formou závodu. Na nejlepší čekaly lákavé ceny. Nejsložitější pro členy SDH Háj u Duchcova kromě realizace samotného závodu bylo zvládnout velké množství mnohdy neposedných a zvídavých dětí. V některých disciplínách ovšem hasičům pomáhaly i starší děti, které díky tomu získaly nové zkušenosti. Zážitek byl dokreslen ukázkou požární techniky několika dobrovolných a profesionálních jednotek. Na techniku se děti jen nedívaly, ale mohly se do jednotlivých vozů i pos adit a prozkoumat jejich zákoutí a vybavení. Zajímavé rovněž bylo vyslechnout si zkušenosti a zážitky dobrovolných i profesionálních hasičů. Právě spolupráce několika organizací (mimo jiné HZS ÚK ÚO Teplice, JSDH Hrob a dalších) pod patronací SDH Háj u Duchcova byla na této akci jedinečná. Největší přínos byla součinnost sboru a základní školy. Ovšem cílem bylo i podpořit vznik kroužku mladých hasičů v Hrobě, jelikož zde chybí. Nicméně děti z Hrobu mají možnost navštěvovat tento kroužek právě v sousedním Háji u Duchcova. Skutečně po této akci došlo k výraznému nárůstu zájmu dětí o tento kroužek. Akce byla skvělým příkladem, jak děti zábavným způsobem seznámit s požární ochranou a s „hasičinou“.
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  SDH Háj u Duchcova pokládá za nejdůležitější práci s mládeží, které se aktivně věnuje a podřizuje jim veškerou činnost a prostředky. Děti a mládež jsou tu na prvním místě, avšak i družstva mužů a žen jsou důležitou součástí naší sportovní činnosti. Aktivní družstva: přípravka 1x, mladší žáci 3x, dorost 1x, muži a ženy nad 18 let 3x. Kolektiv mladých hasičů se od 1.7.2015 do 30.6.2016 zúčastnil 18 soutěží, muži a ženy se ve stejném období zúčastnili 14 soutěží.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  Vítězství 1. místa v mezinárodní soutěži ml. hasičů Euroregion Krušnohoří 2008, 2009, 2010 a 2011
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  První místo v krajské seriálové soutěži mužů a žen Tohatsu fire cup 2015 (dále 3. a 4. místo).
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  Druhé místo v okresních kolech hry Plamen v letech 2010, 2011, 2012 a 2013.
Počet členů
Celkový počet členů
  100
Počet žen
  23
Počet dětí do 15 let
  33
Počet mládeže od 15 do 18 let
  4
Počet obyvatel obce
  1176
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  SDH Háj u Duchcova s obcí spolupracuje velmi úzce a pravidelně. Sbor tak na mnoha obecních akcích tvoří pravidelně technickou, nebo pracovní pomoc a zázemí. Sbor také na různých akcích úzce spolupracuje s místní Mateřskou školou, fotbalovým oddílem TJ Sokol Háj a turistickým oddílem MáŇa. Spolupráce s různými organizacemi ovšem převyšuje i katastr naší obce. Úklidová činnost probíhá pravidelně v hasičské zbrojnici a v okolí. Členové sboru se však účastní také pravidelných brigád.
Popis dalších akcí sboru
  12. ročník soutěže ml. hasičů v branném běhu (23.4.2016), kterého se zúčastnilo rekordních 53 pětičlenných družstev. I přes obrovskou účast celá soutěž probíhala od 9:00 do 13:00 díky dvoukolovému systému soutěže. Tento systém je ovšem velmi náročný na organizaci, přípravu a materiál.
SDH Háj u Duchcova zorganizoval a připravil tradiční Pálení čarodějnic (30.4.2016) v podobě Čarodějnické stezky přes obec, na které byla rozmístěna řada soutěžních stanovišť.
Nohejbalový turnaj 25.7.2015
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas