Profilový list sboru Hamr

oblast
  jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
oblast jih – západ Čech
  Jihočeský kraj
Název SDH
  SDH Hamr
Ulice, část obce
  Hamr
Číslo popisné / orientační
  47
Obec
  Hamr
PSČ
  37806
IČO organizace
  60819201
Odpovědný zástupce
  Jan Pumpr
Webové stránky:
  facebook SDH Hamr, www.ou-hamr.cz, rubrika hasičské sdružení
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Vystoupení přípravky Soptíků Hamr(děti 3-6 let), figurální betlém ze sena,divadlo, soutěž Plamen
Podrobný popis akce, doplnění
  Soptíci Hamr přípravka děti ve věku 3-6 let vystupuje s ukázkami has. zásahů na autohavárii, leteckou havárii spojenou s chem. havárií, likvidace nebez.hmyzu, při povodních se záchranou tonoucího a zásahu v hořícím bytě na různých výročích SDH v obvodu Jihoč. kraje – naposledy na mistrovsví ČR hry Plamen v Č. Budějovicích, na festivalech(Jihoč. festival zdraví v Třeboni, Zikmundohraní v Rapšachu, Truckshow Lužnice,setkání hist.hasičské techniky Příbraz. Celkem je to asi 50 vystoupení za rok. V souč. době pracujeme s 54 ml. hasiči v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorostenky. Soutěžíme ve hře Plamen okresní kolo MŽ a SŽ, dorostenky krajské kolo, pořádáme soutěž pro děti a dospělé v pož. útoku a setkání přípravek okresu JH.Účastníme se dětských soutěží v pož. sportu v okolí a též družstva mužů a žen se účastní Velké ceny Třeboňska, soutěží okr.a krajských pořádaných SHČMS.Pořádáme sport. odpoledne, dět. karneval, výlety, pohád. lesy. Vyrábíme s dětmi dekorace pro výzdobu návsi k různým ročním obdobím- betlém ze sena, velikonoční strom, máj, halooween, mikulášské besídky s pekelnou stezkou odvahy- celkem pro děti za rok uspořádáme přes 60 akcí. Pořádáme spol. akce pro dospělé Maškarní rej, Masopustní průvod s pohřbíváním Masopusta, Tříkrálová sbírka – účast, Stavění Máje, sběr nebezp.odpadu. Vystupujeme s naším tanečním souborem Hamerská poupata a dívčí tan. skupinou Smile na festivalech, plesech a spol.událostech. V souč. době provádíme rekonstrukci klubovny.
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  Soutěž hra Plamen ml. a st. žáků okresní kolo. Dorostenky okr. kolo, krajské kolo, soutěž Pohár hamerského Soptíka v pož. útoku – 2družstva SŽ a 1 MŽ, účast Včelnický uzlík pro MH, noční soutěž v Roseči 1 dr. MŽ a 1 SŽ. soutěž v PÚ ve Stráži nad Nežárkou 2 dr. SŽ a 1 MŽ, RoseČ 2 dr. SŽ a 1 dr. MŽ, Soutěž v Mirochově – dorostenky. Muži a ženy okr. kolo soutěže pořád. SHČMS. Ženy krajské kolo. Muži a ženy pořádání memoriálu Fr. OUTÉHO v Hamru a účast na 15 soutěžích Velké ceny Třeboňska v .
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  St. žáci 2. místo, dorostenky 1. místo v okr, Plamen, dorostenky 4. místo na kraj.soutěži Plamen
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  1.místo SŽ soutěž v Hamru, Roseči, 2. místo Příbraz, 3. místo ve Stráži nad Než. MŽ 3. místo Příbraz
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  Muži 3. místo okres, soutěž a ženy 1.místo okres a účast v krajském kole soutěže SHČMS
Počet členů
Celkový počet členů
  94
Počet žen
  19
Počet dětí do 15 let
  54
Počet mládeže od 15 do 18 let
  7
Počet obyvatel obce
  343
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Pořádáme výlety na kolech, do bazénů, výlety na kulturní památky, zájezd do ZOO Dvůr Králové, Mirákulum- záb.centrum. dětský den s nočním pohádkovým lesem, různé šipkované s požárnickou tématikou pro branný závod has. všestrannosti, hrabání listí a úklid hřiště, natírání hřišťových prvků, dorost pomáhá při sběru šrotu a brigádách na rekonstrukci klubovny, ukázky Soptíků – zásahy na různé havárie či živelné pohromy -propagace hrou systému zásahu. Taneč. soubory našeho zpestřují kult. akce v okolí
Popis dalších akcí sboru
  Zásahová jednotka pomáhá při záplavách, polomech při bouřích, odstraňuje nebezp. hmyz ze staveb, úklid sněhu. Členové sboru připravují společenské akce jako masopust, ples, dětský karneval, staví Máj. pořádají pietní akt s lampionovým průvodem k ukončení 2,sv. války s ohňostrojem, den Matek, dětský den, pohádkové lesy, rozsvicují ván. strom, staví betlém ze sena a další dekorace návsi, hrají pohádku 12. měsíčků, Česko zpívá koledy, projekt Dobráci roku, Mikulášské programy, Peklo s ohňostrojem
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  ANO
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas