Profilový list sboru Horní Bludovice

oblast
  sever Moravy (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj)
oblast sever Moravy
  Moravskoslezský kraj
Název SDH
  SDH HORNÍ BLUDOVICE
Ulice, část obce
  HORNÍ BLUDOVICE
Číslo popisné / orientační
  17
Obec
  HORNÍ BLUDOVICE
PSČ
  73937
IČO organizace
  65494661
Odpovědný zástupce
  LUCIE ORSÁGOVÁ
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Branný den
Podrobný popis akce, doplnění
  Dne 11.10.2015 náš sbor pořádal pro děti tradiční branný den. Této akce se každým rokem účastní kolem 40 dětí v doprovodu rodičů a babiček. O průběh se podílelo 15 členů sboru a 2 paní učitelky.
Pro děti je připravena trasa přes les, kde jsou pro ně připravena různá stanoviště s úkoly. Mezi ně např. patří zapojování a rozpojování hadic, zdravověda, tel. čísla, třídění odpadů a mnoho dalšího. Celkem těch stanovišť je deset a každé je bodově hodnoceno. Po absolvování celé trasy a splnění úkolů, je pro ně v cíli přichystáno občerstvení a pro ty nejlepší ze tří kategorií čeká odměna.
Doprovodným programem tohoto dne byla ukázka hasičského výjezdu. V budově, kterou nám obec propůjčila pro tuto akci, se zapálila dýmovnice (jakože hoří). Nejdříve přijelo DA se zdravotnicí a v závěsu za ním přijížděla cisterna.
No, ale co se nestalo. Při příjezdu cisterny ke vjezdu k budově, si řidič špatně najel a zadní kolo mu sjelo do příkopního kanálu a bokem cisterny se opřel o sloupek brány a bok cisterny rozpáral. Ale samozřejmě, že jako u správného výjezdu k požáru, řidič dojel na místo a hasiči se chopili hašení budovy. Z budovy byl i vytáhnut člověk, kterému byla poskytnuta první pomoc.
Po ukončení hasičské ukázky, se všechny děti sběhli podívat na poškozenou cisternu u které se nechali vyfotit. Někteří z dětí a rodičů si vyzkoušeli na figuríně resuscitaci. A po chvilce posezení se každý odebral domů s hlavou plných dojmů.
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  V roce 2015 se se naše družstvo mužů zúčastnilo 4 soutěží a ženy jedné soutěže.
Od dubna 2016 se dohromady daly družstva žen a mužů a účastní se hasičských soutěží v okolí. Od 7.5.16 do 30.6.16 se zúčastnili celkem sedmi soutěží v požárním útoku a celkem si dovezli 6 pohárů. v této sezóně je ještě čeká dvacet soutěží.
Družstva trénují každé pondělí od 18 hodin a trénují s PS 12 o obsahu 1500ccm. S tímto strojem, který by potřeboval nutnou opravu nebo výměnu za nový, jezdí i na soutěže.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  Nejcennějším úspěchem bylo vyhrání 1. místa u žen a 2. místa u mužů na domácí půdě.
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  Dalším úspěchem, z kterého mají ženy radost, je 3.místo v Morávce.
Počet členů
Celkový počet členů
  47
Počet žen
  16
Počet dětí do 15 let
  6
Počet mládeže od 15 do 18 let
  2
Počet obyvatel obce
  2313
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Náš sbor pořádá každoročně i tyto akce: Říjnová zábava, Hasičský ples, Pohárovou soutěž spojenou s nočním karnevalem. Jednou z největších akcí, pro veřejnost je Pálení čarodějnic, kde se letos přišlo podívat 1300 návštěvníků na to, jak se staví Májka a upaluje Čarodějnice. Při této akci věnujeme pozornosti dětem, kde je pro ně připraveno celé odpoledne soutěží a zábavy.
Popis dalších akcí sboru
  Náš sbor se také věnuje mladým hasičům. Každý čtvrtek se společně schází na hasičské zbrojnici, kde se učí uzlování, hasební prostředky a připravují se na požární sport. Jezdí spolu na exkurze, výlety, na víkendový pobyt a dokonce i společně stanují u hasičské zbrojnice. Pořádají i brigády na zbrojnici, kde se starají o pořádek v garáži.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas