Profilový list sboru Kolešov

oblast
střed – sever Čech (Středočeský kraj, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
oblast střed – sever Čech
Středočeský kraj
Název SDH
SDH Kolešov
Ulice, část obce
Kolešov
Číslo popisné / orientační
35
Obec
Kolešov
PSČ
27004
IČO organizace
63805235
Odpovědný zástupce
Václav Svítil
Webové stránky:
www.sdhkolesov.cz
Kontaktní e-mail
Telefon
Ilustrační fotografie SDH
 
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
Kolektiv Kolešovských Soptíků
Podrobný popis akce, doplnění
V tomto časovém úseku se podařilo našemu sboru začít a úspěšně pracovat s naší nejmenší mládeží od 3 let věku. V kategorii přípravka 3 – 6 let děti učíme základy hasičské práce, zdravovědy a prevence, Tuto činnost děti prezentují na svých vystoupeních v rámci širokého okolí. V okrese Rakovník se tímto směrem náš sbor vydal jako ojedinělý a ve výsledku vidíme, že rozhodnutí bylo správné. Členové sboru pro děti vyrobili zásahový vůz v měřítku 1:3 sedmičkové Tatry a s finanční pomocí obce se podařilo i materiální vybavení. Děti předvádějí ukázky reálné práce hasičů (hašení, vyprošťování a první pomoc u autonehody, povodně, atd.) a velice to prožívají. Cílem této práce je probudit v dětech týmového ducha a cit pro dobrovolnou pomoc. Věříme, že většina dětí po přechodu do dospělosti bude mít své základy pro budoucnost a fungující sbor i jednotku hasičů v Kolešově. Ukázky děti prezentují při příležitostech, jako jsou výročí založení ostatních sborů, hasičské plesy, setkání přípravek, dětské dny, ve školkách…
Jako druhý veliký projekt jsme v dubnu 2016 dokončili závodní a výcvikovou trať pro požární sport, která si odbyla premiéru v květnu, a to základním kolem požárního sportu.
Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
 
Fotografie 3 z akce
 
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
Děti jezdí v průběhu celého roku na své ukázky a za dané období jich bylo 17. V ukázkách je do detailů prezentován případ nahlášení události, výjezd jednotky, průzkum, práce každého hasiče, záchrana osoby, práce s vybavením.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
Bílá stuha za práci s mládeží v soutěži Vesnice roku 2015
2. nejcennější úspěch v soutěžích
Pozvání a ukázka dětí na 5. ročník Zbirožského tatrování
3. nejcennější úspěch v soutěžích
Republikové setkání přípravek v Čelakovicích 2016
Počet členů
Celkový počet členů
52
Počet žen
7
Počet dětí do 15 let
21
Počet mládeže od 15 do 18 let
0
Počet obyvatel obce
149
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
SDH Kolešov – mezi výčet pořádaných akcí pro občany patří – Maškarní ples pro děti a pro dospělé, oslava MDŽ, velikonoční hodování, máje a pálení čarodějnic, obecní grilovačka, dětský den, mikulášská nadílka, posvícenská zábava, ohňostroj na nový rok.
Jsme aktivně zapojeni v kolektivním sběru elektrošrotu, dvakrát ročně sbíráme železo. Starší generace členů pravidelně prezentuje práci s původní koňskou stříkačkou z r. 1887 v dobových uniformách při oslavných příležitostech.
Popis dalších akcí sboru
Jako další z aktivit, které se dětem dostávají, jsou brigády v rámci pomoci obci, kde společně čistíme potok, uklízíme při Dni země a v horkém počasí zaléváme stromy. O prázdninách jezdíme na dětské hasičské soustředění se spřáteleným SDH Přílepy. S dětmi se scházíme pravidelně jednou týdně po celý rok a o kolektiv se starají tři vedoucí.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
  • Uděluji souhlas