Profilový list sboru Košetice

Oblast
  jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
Kraj – oblast jih Moravy
  kraj Vysočina
Název SDH
  SDH Košetice
Ulice, část obce
  Košetice
Číslo popisné / orientační
  241
Obec
  Košetice
PSČ
  39422
IČO organizace
  63893754
Odpovědný zástupce
  Tomáš Smetana DiS.
Webové stránky:
  www.sdhkosetice.estranky.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  7. ročník FEUERSHOW konaný u příležitosti 120. výroči založení SDH Košetice
Podrobný popis akce, doplnění
  25. července 2015 se konal již 7. ročník Feuershow konaný u příležitosti 120 let od založení SDH Košetice.
Feuershow se konala v areálu výstaviště Agropodniku Košetice. Nad akcí převzali záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a ředitel HZS Kraje Vysočina plk. Ing. Petr Beneš. Areál byl pro veřejnost otevřen již od 10:00 a od 13:00 proběhlo slavostní zahájení se státní hymnou. Nejprve představil Feuershow velitel SDH Košetice pan Vladislav Jaroš. S krátkým projevem dále vystoupila za obec Košetice paní starostka Ing. Blanka Veletová, za SH ČMS náměstek starosty a starosta KSH SH ČMS Kraje Vysočina pan Jan Slámečka a za HZS Kraje Vysočina pan plk. Ing. Petr Beneš.
Starosta SDH Tomáš Smetana DiS. předal sboru hasičský prapor a paní starostka Ing. Veletová předala veliteli SDH klíč od zrekonstruované CAS 32 T815, která byla společně posvěcena panem farářem se slavnostním praporem k výročí založení. Poté probíhal program s vystoupením kapely Božejáci, ukázkou historické koněspřežné stříkačky SDH Onšov, taneční vystoupení žen SDH Nový Rychnov,představení práce psovodů SDH Želiv. Dále následovalo předání darovacího šeku.Představitelé sboru starosta SDH pan Tomáš Smetana DiS. a velitel SDH a JSDHo pan Vladislav Jaroš předali řediteli Nadace policistů a hasičů panu PhDr. Vladimíru Šuterovi, CSc. darovací šek – výtěžek z dobrovolného vstupného v hodnotě 2000 Kč.
Pro děti bylo připraveno malování s Kryštůfkem záchranářem, skluzavka největší hasičské auto, BESIP.
Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  Máme 1 družstvo mužů, 1 x družstvo MH ml., 1 x družstvo MH st.

Muži 4 soutěže
MH ml. – 3 soutěže
MH st. – 3 soutěže

1. nejcennější úspěch v soutěžích
  2. místo v soutěži PS 8
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  1. místo MH ml. a st. – přespolní běh Okrsku č. 13 Košetice
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  10. místo MH ml. v okresním kole Plamen
Počet členů
Celkový počet členů
  129
Počet žen
  24
Počet dětí do 15 let
  20
Počet mládeže od 15 do 18 let
  9
Počet obyvatel obce
  698
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Veřejné společné cvičení s psovody SDH Želiv 2 a JSDHo Lukavec a Humpolec.
Den otevřených dveří HZ SDH Košetice u příležitosti Košetického pouťování.
Mikroregionáda.
Výročí okolních sboru SDH.
Setkání seniorů obce Košetice na hasičské zbrojnici Košetice.
Ukázky pro ZŠ Košetice a okolní ZŠ.
Soutěže okrsku a okolních SDH.
Den s rádiem Region.
Uspořádání zkoušek odbornosti HASIČ III. st a Preventista III.st pro členy SDH okrsku Košetice, Hořepník a Lukavec v HZ Košetice.
Popis dalších akcí sboru
  Tradiční hasičský bál,
Masopustní průvod,
Pálení čarodejnic a lampionový průvod obcí,
Taneční zábava,
Ukončení léta společně s ČSŽ Jezinky,
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas