Profilový list sboru Kunratice

Oblast
východ Čech (Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a Liberecký kraj)
Kraj – oblast východ Čech
Liberecký kraj
Název SDH
Kunratice
Ulice, část obce
Kunratice
Číslo popisné / orientační
159
Obec
Kunratice
PSČ
46401
IČO organizace
49111698
Odpovědný zástupce
Milan Götz
Webové stránky:
www.hasicikunratice.cz
Kontaktní e-mail
Telefon
Ilustrační fotografie SDH
 
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
Hasiči radí aneb Co shoří, to neshnije
Podrobný popis akce, doplnění
Pod tímto satirickým názvem jsme uspořádali besedu pro občany obce, při níž jsme se snažili lidem ukázat, kde všude v domácnosti číhá nebezpečí požáru a jak mu předcházet. Akce se v minulosti konala již dvakrát a vždy následovala po požáru sazí v komíně. I tu letošní jsme uspořádali po komínovém požáru, který se odehrál na silvestra v jednom z domů v obci. Sešli jsme se 12. února 2016 v hospůdce a návštěvníkům jsme nejen ukázali příčiny a možné následky požáru sazí v komíně, ale především jsme vysvětlovali prevenci vzniku tohoto typu požáru v podobě pravidelného čištění a kontroly spalinové cesty. Při besedě, která se nesla ve veselém duchu, jsme rovněž vysvětlovali výhody autonomního hlásiče kouře a ukázali jsme i použití hasící roušky, hasícího spreje i přístroje. Bohužel z letošn akce nemáme k dispozici žádnou fotografii, tak Vám k ní zasíláme alespoň plakátek a fotografie z první besedy v roce 2009, jež se konala v klubovně SDH.
Doplnění:
Preventivní činnost hraje v našem sboru významnou roli. Dva členové sboru mají úspěšně za sebou kurz v rámci programu Hasík a jako instruktoři preventivně výchovné činnosti dochází do místní školy i do škol mimo obec. Na občany působí preventisté sboru i prostřednictvím obecního zpravodaje, kde byl publikován článek o čištění komínů.
Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
 
Fotografie 3 z akce
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
Náš sbor má dvě soutěžní družstva v dospělých – ženské a mužské. V současnosti se účastníme v průměru třech soutěží pro dospěláky za sezonu, kdy se jedná spíše o pohárové soutěže okolních obcí. Radost nám dělají především ženy. Přestože máme velkou členskou základnu, nedokážeme bohužel navázat na bývalý lesk našeho mužského soutěžního družstva. V rámci kolektivu mladých hasičů máme jedno družstvo starších žáků. S ním jsme zapojeni do celoroční hry Plamen, kde zatím sbíráme pouze zkušenosti.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
Muži – 1. místo – Memoriál J. Kavura, L. Krále, V. Tomíčka – Nové Město pod Smrkem – 3. 9. 2005
2. nejcennější úspěch v soutěžích
Ženy – 1. místo – Lužecký pohár – Lužec – 5. 8. 2006
3. nejcennější úspěch v soutěžích
Ženy – 1. místo – O pohár starosty obce Dětřichov – Dětřichov – 14. 7. 2012
Počet členů
Celkový počet členů
100
Počet žen
40
Počet dětí do 15 let
15
Počet mládeže od 15 do 18 let
4
Počet obyvatel obce
389
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
V letošním roce oslaví náš sbor 140. výročí jeho založení v obci. Vzhledem k velikosti členské základny se členové sboru podílejí na většině kulturních akcí v obci. Samostatně pořádáme tradiční hasičský ples, pálení čarodějnic, letní hasičskou tancovačku a každoroční soutěž O pohár obce Kunratice. V rámci brigádnické činnosti každoročně čistíme místní koupaliště, uklízíme společně s občany obec v rámci oslavy Dne Země a provádíme údržbu svěřené techniky a hasičské zbrojnici.
Popis dalších akcí sboru
Během loňského roku jsme zajišťovali bezpečnost během vojenské ukázku v rámci akce Šarvátka v Tongrundu související s Napoleonskými válkami. 28. října jsme společně s občany odhalili památný povodňový kámen upomínající na povodně v roce 2010. Každoročně na podzim pořádáme Kunratické drakování a v prosinci děláme čerty a Mikuláše při besídce pro děti. Pravidelně také pomáháme kolegům z Frýdlantu při tradičních Valdštejnských slavnostech.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
  • Uděluji souhlas