Profilový list sboru Němčovice

Oblast
  jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
Kraj – oblast jih – západ Čech
  Plzeňský kraj
Název SDH
  Němčovice
Ulice, část obce
  Hasičský dům
Číslo popisné / orientační
  čp. 42
Obec
  Němčovice
PSČ
  33829
IČO organizace
  48382477
Odpovědný zástupce
  Karel Ferschmann
Webové stránky:
  www.nemcovice.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Soptíci z Němčovic
Podrobný popis akce, doplnění
  Popis projektu: Zapojení předškolních dětí do činnosti dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Němčovice společně s obcí zajistil pro děti technické zázemí, odbornost tématu, hasičskou výstroj a výzbroj, techniku a dopravu, učitelky pak začnou v zimním období ve školce s dětmi cvičit spojování hadic, jejich skládání, prostná cvičení formou hry, potom se přidá režie a hudba a v období květen až listopad s třídou předškoláčků společně jezdíme po různých oslavách do okolních obcí, na výročí hasičských sborů, ale také i do měst vzdálenějších (Plzeň, Praha, Žatec, Domažlice, Beroun, Sušice a řada dalších). V průměru se jedná o patnáct až dvacet vystoupení ročně. Derniéra jejich vystoupení se koná pravidelně na podzim o přestávce prvoligového fotbalového utkání v Praze na stadionu na Julisce, kde se trochu smutně s dětmi po vystoupení rozloučíme, protože z nich je už většina prvňáčky v základní škole. Cyklus se uzavřel, poděkujeme rodičům, uči telkám, našim hasičům a rozloučíme se. Smutek zakrátko pomine, protože v mateřské školce se už na hru na hasiče těší dětičky z další předškolní třídy. Tak se to všechno opakuje rok, co rok a nyní už cvičíme pátou generaci…
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  Děti se opakovanými vystoupeními utužují základní hasičské návyky (spojování hadic, jejich roztahování a motání, práci s rozdělovačem, čerpadlem, proudnicemi, ad.), učí se vystupovat před veřejností, nestydět se mluvit, nebo zpívat do mikrofonu ad. Po jejich vystoupení obvykle nějaký představitel obce či hasičského sboru poté, kdy nastoupí do řady, jim předají nějakou sladkost, naučí se podávat ruce, děkovat, zdravit, atd. Je to jasně vidět na začátku sezóny a na jejím konci.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  Z pedagogického hlediska u těchto malých dětí se nevyhodnocuje pořadí.
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  Úspěchem je to, že si obce,nebo SDH zamlouvají vystoupení i rok dopředu.
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  Kde nejsou němčovičtí soptíci, tak tam to není ta správná oslava!
Počet členů
Celkový počet členů
  80
Počet žen
  16
Počet dětí do 15 let
  26
Počet mládeže od 15 do 18 let
  6
Počet obyvatel obce
  170
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  SDH Němčovice je zařazena jako výjezdová JPO V., má k dispozici i DA k technickým zásahům KIA 4×4 Sportage, účastní se aktivně společenských, sportovních i kulturních akcí v obci, zajišťuje odchyty toulavých zvířat pro němčoivcký útulek pro psy, hasiči rekonstruují nákladní a osobní veterány, pracují s dětmi ve hře Plamen, na Festivalech hasičských přípravek, jezdí s děrtmi na letní tábory.
Popis dalších akcí sboru
  Bez pomoci dobrovolných hasičů na vesnici by se prakticky nic nedělo. Je to jediná a hlavní složka, o kterou se může starosta obce opřít.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas