Profilový list sboru Nepomuk

Oblast
  jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
Kraj – oblast jih – západ Čech
  Plzeňský kraj
Název SDH
  Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk
Ulice, část obce
  Budějovická
Číslo popisné / orientační
  430
Obec
  Nepomuk
PSČ
  33501
IČO organizace
  49183176
Odpovědný zástupce
  Mgr. Pavel Zeman
Webové stránky:
  https://www.facebook.com/pages/Hasi%C4%8Di-Nepomuk/205153269608863 ; www.sdh-nepomuk.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  S hasiči hurá na prázdniny
Podrobný popis akce, doplnění
  Letošní již 6.ročník jsme pořádali 25.6.2016 na Nepomuckém školním sportovním hřišti. Tato akce se koná každoročně poslední víkend v červnu k zakončení školního roku. Máme zde připravený bohatý program a spoustu soutěží pro děti. Během odpoledne jsou pro děti připraveny stanoviště s různými úkoly – například zatloukání hřebíku, stříkání hadicí, přebíhání houpající se lávky, hledání předmětu v zakouřeném prostoru, lezení po laně a mnoho dalších. Úkoly jsou vybírány na procvičování motoriky, požární prevence a šikovnosti. Po ukončení soutěží jsou pro návštěvníky připraveny ukázky mladých hasičů, vystavena technika IZS a ukázka činnosti IZS. Poté následuje ukázka činnosti JDSHO Nepomuk. Na závěr akce je vytvořena pěna pro zúčastněné děti. V posledních letech je zpestřením s tánek BESIP, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet „opilecké brýle“ a děti si mohou vyzkoušet znalosti bezpečného chování při silničním provozu.
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  SDH Nepomuk má mužské, ženské a dětské družstva. Dětský kolektiv má tři aktivní družstva – starší, mladší a přípravku. Obě dvě družstva se účastní hry Plamen. Děti se účastní všech ligových soutěží zapojených do hry Plamen a účastní se soutěží i mimo hru. Přípravka se aktivně prezentuje na festivalu přípravek v Domažlicích a na dalších akcích. Velké úspěchy mají také družstva mužů a žen, kteří se pravidelně umisťují na předních příčkách okrskové a okresní klasické soutěže v požárním útoku.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  Soutěžní družstvo mužů obsadilo v září 2015 1. místo v okresním kole v klasickém požárním útoku.
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  Družstvo žen obsadilo v září 2015 1.místo v okresním kole v klasickém požárním útoku.
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  Družstvo starších dětí má za největší úspěch 3. místo v zimním kole hry Plamen v Oplotě.
Počet členů
Celkový počet členů
  102
Počet žen
  24
Počet dětí do 15 let
  42
Počet mládeže od 15 do 18 let
  2
Počet obyvatel obce
  3616
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Náš sbor vyhovuje žádostem města o různorodou spolupráci například kropením stavenišť při suchém počasí, zabezpečením organizace při pouti města Nepomuk, bezpečnostním zabezpečením Nepomuckého trojúhelníku a plánováním, organizováním a účastněním se akcí s partnerskými městy Kemnath a Swalmen a ukázkami požární techniky a činnosti výjezdové jednotky na letním táboře Přebudov.
Popis dalších akcí sboru
  K rozvoji společenského a komunitního života pořádáme každý rok
Hasičský bál, Mezinárodní den žen pro členky a příznivkyně sboru, Pálení čarodějnic pro širokou veřejnost, hasičskou soutěž Nepomucký chaos, taneční pouťovou zábavu, pořádáme noční toulání pod Zelenou horou a vánoční posezení pro děti. S přípravkou prezentujeme náš sbor na různých akcích – Nepomucký běh Unibrickem, festival přípravek, den dětí, okrsková soutěž a další.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas