Profilový list sboru Novosedly

Oblast
jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
Kraj – oblast jih Moravy
Jihomoravský kraj
Název SDH
Sbor dobrovolných hasičů Novosedly
Ulice, část obce
Novosedly
Číslo popisné / orientační
1
Obec
Novosedly
PSČ
69182
IČO organizace
65804309
Odpovědný zástupce
Ing. Jaromír Mikuška
Webové stránky:
www.sdhnovosedly.cz
Kontaktní e-mail
Telefon
Ilustrační fotografie SDH
 
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
Nehoda není náhoda aneb bezpečný návrat do školy
Podrobný popis akce, doplnění
Již druhý ročník akce Nehoda není náhoda aneb bezpečný návrat do školy proběhl dne 29.8.2015. Naše obec se zaplnila složkami IZS, jejíž členové seznámili návštěvníky s jejich prací a smyslem prevence v každodenním životě. Dospělí a především jejich děti, pro něž byl onen poslední prázdninový víkend připraven, zhlédli mnoho ukázek a do některých se mohli i zapojit. Akci přijeli podpořit profesionální hasiči z Mikulova, policie byla zastoupena členy dálničního oddělení z a členy Městské policie z Mikulova. Ukázku hledání nejen drog předvedl psovod Celní správy se svým čtyřnohým svěřencem. Simulovanou dopravní nehodu vyřešili kolegové z JSDH Drnholec, kdy vyproštěné ,,zraněné“ osoby předali do následné péče posádce vrtulníku ZZS. Přílet a následný odlet vrtulníku byl zážitkem nejen pro zachraňované dívky. Jízdu na sucho si vyzkoušeli především malí návštěvníci v člunu Vodní záchranné služby ČČK MS Nové Mlýny. Veškeré dynamické a statické ukázky byly komentovány erudovaným moderátorem. Slavnostní částí akce Nehoda není náhoda, kterou zaštítil hejtman Jihomoravského Kraje JUDr. Michal Hašek, byla oslava 70 let vzniku SDH Novosedly. Součástí těchto oslav bylo i svěcení nového zásahového vozidla Renault S170 a taktéž repliky praporu sboru. Krásné jubileum s námi oslavili dobrovolní hasiči z blízkého i vzdáleného okolí, včetně kolegů z Rakouska. Den plný prevence, akcí a slavnostních chvil byl zakončen posezením u dobrého občerstvení a hudby.
Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
 
Fotografie 3 z akce
 
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
V loňském roce došlo v našem sboru ke znovuobnovení soutěžního mužstva mužů a soutěžního družstva dětí. Kroužek dětí se schází pravidelně každé pondělí od roku 2015. S dětmi se pracuje celý rok, při nepříznivém počasí mají schůzky v hasičské zbrojnici, v opačném případě trénují požární útok a jezdí na soutěže, na kterých trénink zúročují.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
28.05.20016 soutěž „ Pohár SDH Novosedly“ 8. místo
Počet členů
Celkový počet členů
71
Počet žen
19
Počet dětí do 15 let
11
Počet mládeže od 15 do 18 let
2
Počet obyvatel obce
1151
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
Členové sboru SDH Novosedly provádí každoročně v obci úklidovou akci známou jako Železná sobota. Tato akce probíhá některou sobotu v dubnu a členové sboru odváží lidem v obci kovový odpad, kterého by se sami těžko nebo nákladně zbavovaly. Dále se sbor účastní veškerých akcí spojených s úklidem obce Novosedly. Pravidelně spolupracujeme s pořadateli příměstského tábora na organizaci programu pro děti.
Popis dalších akcí sboru
SDH Novosedly se podílí na většině kulturních akcí v Obci Novosedly. Každý rok začínáme tradičním Hasičským plesem, pořádáme fašaňkové posezení ve zbrojnici SDH, spolupořádáme a podílíme se na organizaci pálení čarodějnic, organizujeme závody mladých hasičů „O pohár SDH Novosedly“, spolupodílíme se na organizaci dětského dne, pořádáme Svatojánskou noc, organizujeme akci Nehoda, není náhoda jako preventivně – poučnou formu ukázky práce složek IZS k ukončení prázdnin.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
  • Uděluji souhlas