Profilový list sboru Ostrov

oblast
  jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
oblast jih – západ Čech
  Karlovarský kraj
Název SDH
  SDH Ostrov
Ulice, část obce
  Karlovarská
Číslo popisné / orientační
  1342
Obec
  Ostrov
PSČ
  36301
IČO organizace
  18228984
Odpovědný zástupce
  Kuna Milan
Webové stránky:
  www.hasiciostrov.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  POUČME SE Z CIZÍCH CHYB
Podrobný popis akce, doplnění
  pátek 22. 4. 2016 jsme pořádali s DK Ostrov a ve spolupráci s MP Ostrov, PČR Ostrov a ZZS KK besedu pod názvem „POUČME SE Z CIZÍCH CHYB“. Beseda, které se zúčastnilo více než 300 žáků 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ (a to nejen z Ostrova), se setkala s velkým úspěchem jak ze strany žáků, tak i učitelů.
Beseda se konala ve velkém divadelním sále v DK Ostrov. Vlastní akce probíhala vyprávěním skutečné události, která se stala a převážně se dotýkala věkové kategorie posluchačů. Vyprávění hasičů se točilo okolo dvou zásahu spojených s vodou, kdy jeden byl na lomu a druhý na jezu. Záchranář vyprávěl o zásahu při úrazu el. Proudem u přelézání vagonů. Vyprávění policistů bylo o drogách, alkoholu a pohled policisty když jde oznámit nepříjemnou událost rodině a reakce. MP vyprávěla o případu sebepoškozování. Každý s přednášejících to vyprávěl ze svého pohledu, popisoval co a jak u toho zásahu dělal. Dle reakci se z toho stane každoroční akce v rámci dne Bezpečnosti…
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  Každoročně pořádáme pohárovou soutěž v požárním útoku. Letos spolupořadateli Krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel pro rok 2016.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  4.6.2016 1.místo v Krajské soutěži KVK ve vyprošťování a postup na mistrovství ČR
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  4.7.2015 2.místo Ústecky kraj( Klášterec nad Ohří) soutěž ve vyproštování
Počet členů
Celkový počet členů
  31
Počet žen
  5
Počet dětí do 15 let
  0
Počet mládeže od 15 do 18 let
  0
Počet obyvatel obce
  17000
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Ve spolupráci s JSDH pořádáme dny otevřených dveří doprovázeny besedou a základním školením první pomoci. Těchto akcí je cca 7 ročně. Spolupracujeme na branné hře s MP při příměstském táboře. Provádíme asistence na akcích pořádané v našem regionu. Asistence jsou prováděny i v DK při divadelních představeních a plesech .
Popis dalších akcí sboru
  SDH pořádá každoročně Mikulášskou nadílku. Účastníme se akci které jsou pořádány v rámci Dne dětí ( 7 ). Náš sbor se ve spolupráci s jednotkou zaměřuje na preventivně výchovné akce
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas