Profilový list sboru Petrovice – Závada

oblast
sever Moravy (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj)
oblast sever Moravy
Moravskoslezský kraj
Název SDH
SDH Petrovice – Závada
Ulice, část obce
Závada
Číslo popisné / orientační
253
Obec
Petrovice u Karviné
PSČ
73572
IČO organizace
64630773
Odpovědný zástupce
Milan Mencner
Kontaktní e-mail
pavelxhaas@gmail.com
Telefon
724 193 063
Ilustrační fotografie SDH
 
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
Kácení máje
Podrobný popis akce, doplnění
Sbor dobrovolných hasičů v Závadě se rozhodl obnovit tradici kácení máje, která byla dříve v naší obci velmi oblíbená. Hasiči již po mnoho let pořádali v měsíci květnu smažení „vaječiny“ a proto se rozhodli k této akci připojit také kácení máje a toto doplnit průvodem alegorických vozů tažených koňmi. 21.5. tohoto roku tak hasiči již od rána pilně připravovali místní areál, postavili velký stan, nachystali lavičky, dostatek dřeva a především zdobení pro alegorické vozy. Ve 13 hodin se začaly sjíždět první koňské povozy a byly strojeny do větviček z břízy a stužek z krepového papíru. Až bylo všech 9 povozů slavnostně nastrojeno vyrazili všichni na objížďku Závady v čele s historickou hasičskou stříkačkou. Poté co objeli celou vesnici a na pár místech i zastavili k občerstvení vrátili se všichni zpět k hasičské zbrojnici a zde bylo provedeno kácení máje, které zpestřili svým vystoupením nejmladší členové hasičské sboru z přípravky. U kácení nemohla chybět tradiční scénka s její dražbou. Poté se rozproudila zábava s hudbou a došlo na smažení „vaječiny“ do které se v letošním roce spotřebovalo více než 800 vajec a rekord v množství 1000 vajec tak odolal pro další rok. Akci přálo krásné počasí a všichni návštěvníci se dobře bavili.
Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
 
Fotografie 3 z akce
 
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
Do soutěží se zapojuje celkem pět družstev. Mladší a starší žáci, dále pak družstva můžů, žen a starých pánů. Nejaktivnější jsou mladí hasiči, kteří absolvují soutěže hry Plamen, mládežnické ligy okresu Karviná a různé další soutěže (Globus cup, Mikulášské uzlování, halové soutěže). Muži, ženy i staří páni se zúčastňují především pohárových soutěží pořádaných okolními sbory jakož i v Polsku. SDH Závada také pořádá noční soutěž, soutěž starých pánů, soutěž mladých hasičů a halovou soutěž.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
3. místo mladých hasičů v Mládežnické lize okresu Karviná 2015
2. nejcennější úspěch v soutěžích
2. místo starší žáků v soutěži O pohár Nadace OKD
3. nejcennější úspěch v soutěžích
1. místo žen na pohárové soutěži v Bohumíně – Šunychlu
Počet členů
Celkový počet členů
173
Počet žen
49
Počet dětí do 15 let
40
Počet mládeže od 15 do 18 let
7
Počet obyvatel obce
5200
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
Sbor velmi intenzivně pracuje s mládeží nejen na soutěžním poli, ale také při trávení volného času kdy jsou pořádány různé akce jako stanování, zájezdy na hory, do hasičského muzea apod. Pro děti z místní základní školy pak sbor pořádá ukázky techniky, za účasti JSDH, HZS, PČR a ZZS. Pro obec sbor vykonává řadu pomocí např. při ořezech dřevin, pořádání obecních slavností a jiných kulturních akcí.
Popis dalších akcí sboru
Mezi občany obce je vedle zmiňovaného kácení máje velmi oblíbená také letní hasičská slavnost a tradiční pochování basy. Pro své členy pak sbor pořádá oslavy svátku patrona hasičů sv. Floriána, kdy se hasiči společně účastní mše svaté v kapli sv. Jana Nepomuckého. Velmi významná je spolupráce s polským OSP Gołkowice, se kterým SDH Závada spolupracuje již dvacet let. Spolupráce je velmi intenzivní a žádná akce pořádaná českou či polskou stranou se neobjede bez účasti partnera.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
  • Uděluji souhlas