Profilový list sboru Pustkovec

oblast
  sever Moravy (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj)
oblast sever Moravy
  Moravskoslezský kraj
Název SDH
  Pustkovec
Ulice, část obce
  Pustkovecká, Ostrava-Pustkovec
Číslo popisné / orientační
  26
Obec
  Ostrava-Pustkovec
PSČ
  70800
IČO organizace
  64989941
Odpovědný zástupce
  Pavel Tichý
Webové stránky:
  http://hasici.pustkovec.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Dětský den v Pustkovci
Podrobný popis akce, doplnění
  Dětský den v Pustkovci pořádáme ve spolupráci s Úřadem městského obvodu v Ostravě-Pustkovci a to vždy poslední sobotu v květnu. Celá událost je tak nejen oslavou dne dětí, ale také tradičním „kácením májky“. V okolí HZ se každoročně sejdou stovky lidí a zejména dětí, pro které připravíme zajímavé soutěže a ukázky z činnosti hasičů i jiných místních organizací. Zejména letos byly děti nadšeny z představení dvou nových hasičských speciálů, která nám byly přiděleny. Celá akce pak byla dalším střípkem oslav 120. výročí založení našeho sboru.
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  Sbor je dlouhodobě aktívní v soutěžích. V posledních letech máme mnoho malých žáčků. Nasazujeme tak několik týmu mladších a starších žáků do hry Plamen. Tým mužů se zúčastňuje Moravskoslezského poháru a okolních soutěží. Za sezonu je to okolo 30 soutěží. Velmi úspěšný tým žen závodí pod názvem MarPus a navazuje na desítky let spolupráce mezi sboru s MARtinova a PUSkovce. Preferuje zejména noční soutěže a závody v okolí.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  Celkové druhé místo žen Marpus v Hlučínské noční hasičské lize
Počet členů
Celkový počet členů
  152
Počet žen
  58
Počet dětí do 15 let
  38
Počet mládeže od 15 do 18 let
  9
Počet obyvatel obce
  1100
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Technická pomoc a spolupráce z obcí je velmi rozsáhlá a zahrnuje nejen území Pustkovce, ale také několikánásobně větší Poruby, která však nemá svůj dobrovolný sbor. Týká se kácení dřevin. Pomoc různých úprává, čištění rybníků apod.
Popis dalších akcí sboru
  Pořádáme dva plesy. Jeden tradiční Hasičský bál. Druhý je součástí Masopustních oslav. Ty se u nás nazývají Kozelek. Obcí prochází průvod masek a následně se uskuteční ples. Na počátku května pořádáme „Stavění májky“ a koncem května pak „Kácení májky“ spojené s dětským dnem. Posledních 12 let jsme pořadateli Extraligy ČR v požárním útoku. Pořádáme také soutěž pro děti. V září spolupracujeme s obcí na místním Krmáši.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas