Profilový list sboru Tanvald Šumburk

Oblast
východ Čech (Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a Liberecký kraj)
Kraj – oblast východ Čech
Liberecký kraj
Název SDH
SDH Tanvald Šumburk
Ulice, část obce
Protifašistických bojovníků
Číslo popisné / orientační
626
Obec
Tanvald
PSČ
46841
IČO organizace
64668282
Odpovědný zástupce
Michal Kottan
Webové stránky:
http://www.hasicitanvaldsumburk.estranky.cz/
Kontaktní e-mail
Telefon
Ilustrační fotografie SDH
 
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
140 let hasičů v Tanvaldě, Soustředění mladých hasičů, Okresní táborák
Podrobný popis akce, doplnění
18.7.2015 náš sbor uspořádal oslavy ku příležitosti 140. výročí založení prvního hasičského sboru na Tanvaldsku. Pro návštěvníky byla připravena výstava současné i historické hasičské techniky, ukázky práce hasičů profesionálních i dobrovolných včetně psovoda a bohatý doprovodný kulturní program. Zároveň si někteří z návštěvníků vyzkoušeli hasičskou profesi při soutěžích, které pro ně byly připraveny.
1.7. až 5.7 2015 jsme poprvé vyrazili s naší hasičskou mládeží na soustředění do Jablonce nad Jizerou. Byla to odměna dětem za jejich vzornou reprezentaci sboru a zároveň se zde zdokonalovali v jednotlivých disciplínách požárního sportu.
27.5.2016 náš sbor připravil již 3.ročník Okresního táboráku. Tato akce je pro hasičské děti z celého Jabloneckého okresu. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 sborů. Pro děti a jejich vedoucí je připraveno spousta netradičních soutěžních disciplín, opékání buřtů a večerní diskotéka pod širým nebem.
Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
 
Fotografie 3 z akce
 
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
V současné době má náš sbor 2 družstva mužů, 1 družstvo žen,
2 družstva mladších žáků a 1 družstvo starších žáků. Soutěžní družstva žen a mužů se pravidelně účastní okrskové i okresní soutěže v požárním sportu a pohárových soutěží v blízkém okolí. Děti se pravidelně účastní okresních kol hry plamen a pohárových soutěží. Všechny soutěžní družstva se umísťují na předních příčkách Jablonecké ligy (1. a 2. místo v sezoně 2015 – 2016)
1. nejcennější úspěch v soutěžích
2. místo žen v okresním kole požárního sportu a postup do krajského kola
2. nejcennější úspěch v soutěžích
2. místo mužů v okresním kole požárního sportu a postup do krajského kola
3. nejcennější úspěch v soutěžích
1. místo mladších žáků v Jablonecké lize
Počet členů
Celkový počet členů
87
Počet žen
16
Počet dětí do 15 let
22
Počet mládeže od 15 do 18 let
5
Počet obyvatel obce
6592
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
pořádání okrskové soutěže, pomoc při organizaci soutěží Jablonecká hala a Jablonecká hala mladých hasičů, oslavy 140.let hasičů na Tanvaldsku, Okresní táborák, soustředění mladých hasičů, výlet s dětmi do Libereckého bazénu s přespáním ve zbrojnici, zábava pro členy sboru
Popis dalších akcí sboru
pořadatelská služba při návštěvě prezidenta republiky, pořádková služba při běhu Tanvald-Spálov, požární dozor na plesech, kladení věnců k pomníku T.G.Masaryka při státních svátcích, doprava dětí ze školky na závody, zajištění občerstvení na akcích Cimmerman, Rozsvěcení vánočního stromu a Vánoční svařák, mytí vozovek, sběr železného šrotu, v období sucha doprava vody do rezervoáru v městské části Popelnice, kropení trati při cyklistických závodech Bobovka Cup
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
  • Uděluji souhlas