Profilový list sboru Tehovec

oblast
  střed – sever Čech (Středočeský kraj, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
oblast střed – sever Čech
  Středočeský kraj
Název SDH
  SDH Tehovec
Ulice, část obce
  Tehovecká
Číslo popisné / orientační
  22
Obec
  Tehovec
PSČ
  25162
IČO organizace
  67775713
Odpovědný zástupce
  Miloš Nečas
Webové stránky:
  www.hasicitehovec.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Renovace historického automobilu Praga Grand
Podrobný popis akce, doplnění
  SDH Tehovec vlastní historický automobil Praga Grand z roku 1927. Po letech planého plánování se parta nadšenců z členů SDH rozhodla pro rozsáhlou renovaci tohoto vozu. K dispozici měli hasičskou garáž a od obce finanční podporu Kč 50.000,-
10.10.2014 se odhodlaně pustili do práce. Auto do šroubku rozebrali, obrousili, dřevěné komponenty si vzali do parády místní truhláři atd.
Podařilo se získat i peníze od sponzorů.
Výsledek je nádherný a „Granda v novém kabátě“ byla slavnostně předvedena při 95. výročí založení Sboru a Memoriálu Míly Dlabače dne 5.9.2015.
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  Mladší + starší žáci – okresní kolo hry Plamen
dorostenci jednotlivci – okresní + krajské kolo dorostu
mladší + starší muži a mladší ženy – okresní kolo PS
muži – krajské kolo PS
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  Muži mladší – krajské kolo PS – 4. místo
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  Dorostenec jednotlivec kategorie starší – krajské kolo 2. místo
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  Memoriál Bédy Černého (noční soutěž Dolínek) – 1.místo
Počet členů
Celkový počet členů
  103
Počet žen
  40
Počet dětí do 15 let
  21
Počet mládeže od 15 do 18 let
  5
Počet obyvatel obce
  530
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  – ples, dětský karneval
– pálení čarodějnic, stavění máje
– pořádání dětského dne
– pořádání Memoriálu Míly Dlabače
– návštěva mateřských škol v okolí s požární technikou, návštěva MŠ v hasičárně
– mikulášská nadílka (balíčky pro děti roznáší Mikuláš, čert a anděl po celé obci, vzhledem k velkému počtu dětí chodí ve 3 skupinách)
– rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem a občerstvením
Popis dalších akcí sboru
  – pořádání a účast na Mezinárodních setkání hasičské mládeže (Německo, Polsko, Rakousko)
– výjezdové podzimní soustředění
– sběr železného šrotu a pořádání brigád v obci
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas