Profilový list sboru Těšany

Oblast
  jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
Kraj – oblast jih Moravy
  Jihomoravský kraj
Název SDH
  Sbor Dobrovolných Hasičů Těšany
Ulice, část obce
  Těšany
Číslo popisné / orientační
  141
Obec
  Těšany
PSČ
  66454
IČO organizace
  66598559
Odpovědný zástupce
  Jana Štelclová
Webové stránky:
  http://www.sdhtesany.cz/
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Dětský dopravní den pro malé i velké
Podrobný popis akce, doplnění
  V příjemném sobotním počasí jsme 23.4.2016 uskutečnili už čtvrtý dětský dopravní den pro malé i velké. Určitě jsme se v této skvělé akci posunuli zase o kousek dál, o čemž svědčí i čím dál větší počet dětí, které se aktivně účastní získávání zkušeností a dovedností v bezpečnosti dopravního provozu, dopravních předpisů, základů zdravovědy a požární ochrany. Letos se na dopravním dni vystřídalo bez mála sto dětí převážně s dospělým doprovodem. Těší nás také účast mladých řidičů, kteří k nám přijeli nejen z blízkého okolí, ale i třeba z dálav kraje Ostravského.

Jako každý rok jsme i letos měli k dipozici zkušenosti a techniku z IZS JMK a spolupracující organizací BESIP. Děti i dospělí si tak mohli vyzkoušet třeba i resuscitaci na dýchací panně, vysvětlení správného průjezdu opravdovou světelnou křižovatkou, nebo „hašení domečku“. Určitě zajímavou vsuvkou byla ukázka práce policejních koňů. Po úspěšném absolvování všech stanovišť obdrželi děti osvědčení, že jsou prověřenými řidiči jednostopého nemotorového vozidla. Platnost osvědčení je jeden rok a tak doufám, že i v roce následujícím přibudou v osvědčení razítka prokazující platnost na rok 2017.

K dispozici je i krátké video: http://www.sdhtesany.cz/images/video/193/dopravni_den.mpg

Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  SDH Těšany má 2 aktivní soutěžní družstva – mladší a starší žáky. V SDH funguje i přípravka, pro malý počet dětí se ale aktivně na soutěžích prakticky neúčastní. V daném období jsme se s dětmi účastnili celkem 5 soutěží. 3 závody jsme taktéž pořádali. V současnou chvíli (9.5.) máme ještě v plánu 2 další závody.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  4. místo mladších žáků v podzimní části hry Plamen v Hostěnicích
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  1. místa v kategoriích mladších, starších žáků a přípravky na pořádaných Mikulášských závodech
3. nejcennější úspěch v soutěžích
  3. místo mladších i starších žáků na pořádané soutěži O pohár starosty obce
Počet členů
Celkový počet členů
  54
Počet žen
  8
Počet dětí do 15 let
  21
Počet mládeže od 15 do 18 let
  0
Počet obyvatel obce
  1200
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Dětské hasičské soustředění – 5 denní zotavovací akce pro děti a mládež. Národopisné slavnosti – pomoc v organizaci, organizace soutěží a závodů pro děti. Podzimní výlety do kina. Pravidelný sběr elektroodpadu a železného šrotu. Organizace Mikulášských závodů a závodů Těšanský uzel. Tradiční ostatkový průvod, hasičský ples. Dobrovolnické sázení stromů v obci. Pomoc při úklidu obce v rámci akce „Ukliďme Česko“. Dopravní den. Pálení čarodějnic. Lehká jarní vycházka se soutěžemi – Těšanská stopa.
Popis dalších akcí sboru
  V rámci práce s mládeží a obecně veřejností patří SDH Těšany mezi nejaktivnější spolky v Těšanech. Neustále se snažíme zvyšovat atraktivitu pořádaných akcí a vymýšlet akce nové, které dokáží jednak zvýšit zájem veřejnosti o PO a jednak „zvednout (nejen) děti od PC a televize“. Mimo vyjmenované aktivně pomáhá SDH při akcích pořádaných obcí, ale i akcích OSH, jako jsou školení vedoucích, nebo třeba shromáždění delegátů DH. V plánu jsou besedy, putovní výlety, výuka základů první pomoci.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas