Profilový list sboru Určice

oblast
  sever Moravy (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj)
oblast sever Moravy
  Olomoucký kraj
Název SDH
  SDH Určice
Ulice, část obce
  Určice
Číslo popisné / orientační
  409
Obec
  Určice
PSČ
  79804
IČO organizace
  65762045
Odpovědný zástupce
  Mlčoch Alois
Webové stránky:
  http://www.sdh-urcice.cz
Kontaktní e-mail
 
Telefon
 
Ilustrační fotografie SDH
   
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
  Předání daru klubu Radost v Prostějově – 12.12.2015
Podrobný popis akce, doplnění
  Sbor dobrovolných hasičů v Určicích mimo své hlavní činnosti ,jako je pomoc při likvidaci požárů ( máme zásahovou jednotku JPO3,která je tvořena členy našeho sboru, pomoc spoluobčanům při sněhové kalamitě, odklízení následků při silných bouřkách,pomoc při čištění železného i nebezpečného odpadu ( Recyklujte s hasiči ) se náš sbor zapojil i do charitativních akcí ( např. finanční pomoc rodině zemřelého hasiče pana Cejpka, předání finančního daru zdravotně postiženým dětem asociace Radost v Prostějově ). Dále pořádáme další společenské a kulturní akce pro děti i dospělé. Naší chloubou je sportovní družstvo mladých hasičů. Finanční dar pro zdravotně postižené děti byl vybrán formou dobrovolných vstupných od našich spoluobčanů na kulturních akcích. Náš sbor částku navýšil a spolu s plyšovými hračkami od dětí z Určic předal 12.12.2015 spolu s paní Zimou na mikulášské besídce asociace Radost v Národním domě v Prostějově. Pro nás byly největší odměnou rozzářené oči postižených dětí. Této činnosti se věnujeme i nadále.
Fotografie 1 z akce
   
Fotografie 2 z akce
   
Fotografie 3 z akce
   
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
  Naše sportovní družstvo pod vedením Ondřeje Pazderu má 7 členů. Kluci se scházejí jednou týdně na tréninky v Určicích na tréninkové dráze, kterou si vybudovali na pronajatém místě . V zimním období se schází ve školní tělocvičně. Koncem roku 2015 byla sportovnímu družstvu zakoupena sportovní stříkačka k požárnímu sportu.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
  19. června 2016 první místo na 40.ročníku „O pohár Hané“ v Troubkách
2. nejcennější úspěch v soutěžích
  25.června 2016 MHJ Křenovice – 3. místo
Počet členů
Celkový počet členů
  59
Počet žen
  15
Počet dětí do 15 let
  0
Počet mládeže od 15 do 18 let
  2
Počet obyvatel obce
  1350
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
  Hry bez hranic ( sportovní a zábavné odpoledne pro dospělé )
Pouť panny Marie Určické ( září, spolupráce s obcí a kulturním klubem i panem farářem, který je členem sboru )
Drakiáda ( pouštění draků s rodiči a dětmi )
Uspávání broučků s paní Zimou ( pro rodiče s dětmi )
Rozsvěcení vánočního stromku ( spoluúčast obce )
Ostatky, Maškarní bál,Vítání jara, Pálení čarodějnic, Svatojánské ohně ( hodová zábava )
Popis dalších akcí sboru
  Spolupráce s MŠ Určice ( vystupování na našich akcích, malování kulis k naší akci – pohádka ).
Pomoc obecnímu úřadu při zabezpečení dopravy, osvětlení v obci při větších akcích ( pouť a rozsvěcení vánočního stromku ) a také čestná stráž při významných událostech.
Sběr železa, ůklid sklepů po prudké bouři.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
  NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
 
  • Uděluji souhlas