Profilový list sboru Zastávka

oblast
jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
oblast jih Moravy
Jihomoravský kraj
Název SDH
Hasičský sbor Zastávka
Ulice, část obce
Stará osada
Číslo popisné / orientační
608
Obec
Zastávka
PSČ
66484
IČO organizace
65765231
Odpovědný zástupce
Martin Klusák
Webové stránky:
www.zastavka.cz
Kontaktní e-mail
Telefon
Ilustrační fotografie SDH
 
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
Ukliďme Česko – ukliďme svět
Podrobný popis akce, doplnění
Hasičský sbor Zastávka v sobotu 16.4.2016 uspořádal úklidovou akci Ukliďme Česko – ukliďme svět. Tato akce se koná v rámci republiky již několik let, nicméně v naší obci se žádná z dobrovolných organizací do tohoto projektu nepřihlásila. Protože naši hasiči již několik let vychovávají mladé hasiče ve svých oddílech, kde je jedním z témat vzdělávání v oblasti ekologie a přírody, rozhodlo vedení spolku o zapojení se do uvedeného projektu s tím, že bude přizvána i široká veřejnost. V den, kdy se akce konala, se k hasičské zbrojnici sešlo více jak 60 občanů obce, kdy téměř polovinu tvořili rodiny s dětmi, které se k nám přidali, aby pomohli s úklidem veřejných prostranství. Předem byly vytypovány lokality, které je třeba uklidit a tyto pak byly přiděleny jednotlivým skupinám, zajišťující úklid. Skupiny byly vybaveny pytli na odpadky, které při jejich naplnění nechávali na okraji silnic a cest pro pěší, kde je následně skupina s nákladními vozidly sesbírala a svezla do Sběrného střediska odpadů v Zastávce. Společně se tak podařilo uklidit řada veřejných prostranství nejen v obci, ale také například Masarykova studánka, lesopark v obci, přestupní terminál IDS a mnoho dalších míst. Účastníci sesbírali více jak 8 tun odpadu. Na závěr bylo pro všechny připraveno občerstvení a hry pro děti, které dostali také drobné odměny za jejich účast na této akci.
Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
 
Fotografie 3 z akce
 
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
Hasičský sbor má jedno družstvo mužů, jedno družstvo žen a dvě družstva mladých hasičů, které soutěží v kategorii mladších a starších žáků. Soutěžní družstva se pravidelně účastní obvodních a okresních kol v požárním sportu a několikrát již hasičský sbor reprezentovali také na Přeboru MHJ a Mistrovství MHJ a ČHJ v požárním sportu. Mládežnická družstva se také pravidelně účastní Ligy mládeže v požárním sportu Brno – venkov. Dospělí pak soutěží v disciplínách TFA.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
Celkové 5. místo na Mistrovství MHJ a ČHJ 2016 v kategorii mládež
2. nejcennější úspěch v soutěžích
3. místo ve štafetě 4x60m na Mistrovství MHJ a ČHJ 2016 v kategorii mládež
3. nejcennější úspěch v soutěžích
2. místo ve štafetě jednotlivců Mistrovství MHJ a ČHJ 2016 v kategorii mládež
Počet členů
Celkový počet členů
64
Počet žen
26
Počet dětí do 15 let
25
Počet mládeže od 15 do 18 let
9
Počet obyvatel obce
2500
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
Tradiční hasičský ples se zvaním občanů, soutěž pro mladé hasiče o pohár starosty obce, dětský den, letní kino, loučení s prázdninami, ukázky činnosti v mateřských školách a na základní škole v obci, exkurse na hasičské zbrojnici nejen pro školská zařízení ale také pro veřejnost, ukázky činnosti hasičů a ukázky vznícení kuchyňského oleje při dnech dětí v okolních obcích nebo výročí hasičských sborů.
Popis dalších akcí sboru
Letní tábor nejen pro mladé hasiče ale i děti, které nejsou v hasičském sboru, pomoc občanům při ořezávání nebo kácení nebezpečných stromů, čištění kanalizace v obci, pomoc při organizaci soutěží v požárním sportu v rámci MHJ, branného závodu, odborné konference pro členy JSDH obcí, spolupořádání Tradičního víceboje v netradičních disciplínách mezi spolkovými organizacemi v obci.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
  • Uděluji souhlas