Profilový list sboru Želízy

Oblast
střed – sever Čech (Středočeský kraj, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
Kraj – oblast střed – sever Čech
Středočeský kraj
Název SDH
Sbor dobrovolných hasičů Želízy
Ulice, část obce
Želízy
Číslo popisné / orientační
157
Obec
Želízy
PSČ
27721
IČO organizace
65601611
Odpovědný zástupce
Miroslav Steinz
Webové stránky:
http://hasici.obeczelizy.cz/
Kontaktní e-mail
Telefon
Ilustrační fotografie SDH
 
Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období
Název akce
Otevření pekelné brány
Podrobný popis akce, doplnění
Náš sbor pořádá již několik let „Mikulášskou nadílku“, vždy se hasičská zbrojnice proměnila v peklo a nebe. V roce 2015 se náš sbor rozhodl tuto tradici změnit. Protože v obci jsou do skály vytesané čertovy hlavy, rozhodl se náš sbor pro děti připravit nečekaný zážitek. Ve spolupráci s obcí Želízy připravil sbor Mikulášskou nadílku pod širým nebem se skrytým názvem „Otevření pekelné brány“. Akce byla utajená do poslední chvíle. V odpoledních hodinách dne 5.12.2015 bylo připraveno pod skalami v obci Želízy zázemí pro Mikuláše a jeho pomocníky. Po páté hodině se děti, které na nadílku přišli naučili se členkou kulturní komise obce Želízy básničku, kterou měli přivolat bájné postavy. Po třetím přednesu básničky zhasla veřejné osvětlení, ze skal se rozezněla strašidelná hudba a čertovy hlavy, běžně skryté ve tmě, začaly ožívat, za pomoci světelných efektů. Ty byly doprovázeny římskými svícemi, které tomu dodali pekelnou atmosféru. Následně vystoupil před skály sám lucifer, který k dětem promluvil a na zlobivé děti poslal Mikuláši na pomoc své pekelné služebníky. V tom okamžiku již čertovou roklí přicházeli čerti, kteří zapalovali louče umístěné po cestě a na konci cesty se přidali k Mikuláši a andělům. Na akci dorazili i lidé z širokého okolí. Pro všechny děti byly připraveny balíčky s odměnami, občerstvení, teplé svařené víno a domácí cukrovinky od místních žen.
Fotografie 1 z akce
 
Fotografie 2 z akce
 
Fotografie 3 z akce
 
Soutěžní činnost za dané soutěžní období
Popis soutěžní činnosti
Sbor se věnuje výchově svých nástupců. Ve sboru působí kroužek mladého hasiče, ve kterém jsou zařazeni děti od 3-18 let. Kroužek navštěvuje na 30 dětí. Mimo jiné aktivity se děti z kroužku účastní soutěží konajících se na okrese Mělník i mimo něj.
Sbor má ve svých řadách i dospělé muže, kteří se věnují požárnímu útoku a účastní se tak soutěží zařazených v „Poháru starosty OSH Mělník“
1. nejcennější úspěch v soutěžích
1. místo na domácí soutěži O pohár starosty obce Želízy a rekord trati
2. nejcennější úspěch v soutěžích
3. místo v soutěži Floriánkovo uzlování Libiš 2016 v kategorii 9-11let
3. nejcennější úspěch v soutěžích
2. místo Lídy Honzíkové (věk 11let) v motání hadic jednotlivců v Libišském 4.boji
Počet členů
Celkový počet členů
135
Počet žen
36
Počet dětí do 15 let
29
Počet mládeže od 15 do 18 let
7
Počet obyvatel obce
510
Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
Sbor v průběhu každého roku spolupořádá různé akce pro děti s obcí Želízy a účastní se dětských dnů s hasičskou technikou. V letošním roce se jednotka zaměřila na preventivní činnost a připravila si ukázku hašení hořícího kuchyňského oleje. Cílem bylo předvést správný i špatný postup.
Sbor spolupracuje s mateřskou školou a základní školou Želízy a dalšími obecními úřady v okolí v pořádání prohlídek vlastní zbrojnice, techniky a výstroje.
Popis dalších akcí sboru
6/2016 – Dětský den obce Želízy – sbor zajišťoval stanoviště s lezeckou výstrojí a také technické a organizační zabezpečení.
Den dětí Tupadly – stanoviště s překážkami na požární sport a ukázka hašení kuchyňského oleje.
4/2016 – Pálení čarodějnic a stavění máje. Hasičské závody SDH Želíz
3/2016 – Hasičský ples SDH Želízy – již tradiční ples s kulturní vložkou.
11/2015 – Hallowenská stezka – ve spolupráci s obcí Želízy byly pro děti připravené stanoviště se strašidly a úkoly.
A další akce.
Využíváte ZÁKAZNICKÉ KARTY, díky které můžete využívat zvýhodněných cen služeb České pošty?
NE
Udělení souhlasu
Potvrzení seznámení s pravidly ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a udělení souhlasu
  • Uděluji souhlas