Prosilový list sboru Plesná

Přihlašovací formulář sboru

Oblast
jih – západ Čech (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
Kraj – oblast jih – západ Čech
Karlovarský kraj
Název SDH
Plesná
Ulice, část obce
Hasičská
Číslo popisné / orientační
380
Obec
Plesná
PSČ
35135
IČO organizace
47725842

Ilustrační fotografie SDH

Akce – aktivita SDH nebo HS v daném hodnoceném období

Název akce
Česko-Německé setkání mladých hasičů Plesná-Regniztlosau
Podrobný popis akce, doplnění
Celá akce probíhala v měsíci srpnu na Sorkově okr. Cheb. Celkem se zúčasnilo z německé strany 10 dětí a dva
vedoucí a z české strany 11 dětí a dva vedoucí. Celá akce byla vedena ve smyslu , aby české děti poznávali ty
německé a na opak. Učili jsme se německou i českou výslovnost. Z naší strany jsme učili německé děti naše
hasičské disciplíny, byly připravené prohlídky našeho kraje a na závěr byla připravená prohlídka HZS stanice
Cheb. Naše přátelství trvá již 6 let.
Fotografie 1 z akce

Fotografie 2 z akce

Soutěžní činnost za dané soutěžní období

Popis soutěžní činnosti
Máme celkem tři aktivní družstva a to přípravku, mladší a starší. Pravidelně se zúčastňujeme okresních soutěží a
se staršími i krajské soutěže. Starší žáci nás reprezentují i v Krajské lize mládeže.
1. nejcennější úspěch v soutěžích
Postup starších žáků na MČR PLAMEN V Ostravě

Počet členů

Celkový počet členů
112
Počet žen
22
Počet dětí do 15 let
50
Počet mládeže od 15 do 18 let
18
Počet obyvatel obce
2360

Popis dalších významných akcí organizovaných sborem

Popis dalších významných akcí organizovaných sborem
Propagace dobrovolnické práce v oblasti PO a další činnost
Dále se staráme kulturu v obci, kde pořádáme stavění Máje, Maškarní rej pro děti a dospělé, Loučení s
prázdninami a soutěž ,,O pohár starosty Města Plesná, dále se podílíme na Dětském dnu. A několikrát do roka se
na vzájemně navštěvujeme s přáteli z Německa. Dále spolupracujeme i s okolními sbory a obcemi, v některých
obcích děláme besedy s dětmi ve školkách či školách.
Popis dalších akcí sboru
Náš sbor pořádá dvakrát do roka tábor pro naše děti, dále zabezpečujeme pro naší obec a občany v letním
období zalévání mistních obecních záhonů, kde se na tom podílejí i naše děti. Dále zde pomáháme čistit místní
komunikace.