Složení Odborné poroty 2022

Předseda poroty genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA

Místopředseda poroty brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc.

Člen poroty plk. Ing. Radim Kuchař

Člen poroty plk. Ing. Roman Vyskočil

Člen poroty Ing. Monika Němečková

Člen poroty Zdeněk Milan

Člen poroty Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.

Člen poroty Ing. Petr Koutný GasNet Služby, s. r. o.

Člen poroty Ing. Radek Benčík NET4GAS, s.r.o.

Člen poroty Ing. Jiří Bezděk SF-DHR, z.s.