O nás

Organizátoři ankety Dobrovolní hasiči roku

Zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku je nezávislou, otevřenou a dobrovolnickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby s cílem aktivně pomáhat v propagaci dobrovolných hasičů a zvyšovat povědomí o jejich mimořádné obětavosti.

Posláním našeho spolku je každoročně organizovat anketu „Dobrovolní hasiči roku“, podílet se na rozvoji dobrých vztahů mezi hasiči a veřejností a další prospěšné činnosti, vedoucí ke zvýšení prestiže dobrovolných hasičů a k motivaci pro výkon této činnosti.

Členství ve spolku je dobrovolné. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po schválení přihlášky výkonným výborem spolku. Aktuální počet členů sdružení je 8.

Orgány společnosti

Výkonný výbor
prezident spolku
jednatel spolku
manažer spolku

Kontrolní komise (KK)
předseda KK
člen KK
člen KK

Stanovy společnosti byly přepracovávány dle požadavků nového občanského zákoníku.

Nové platné znění najdete na STANOVY – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.

http://www.sf-dhr.cz/o-nas/