Informace k vyhlášení finalistů a předávání ocenění ADHR 2021

Vážení finalisté a milí hosté,

v rámci příprav slavnostního večera bychom Vás rádi informovali o připravených preventivních epidemiologických opatření.

Všechny osoby na slavnostním večeru se musí při vstupu prokázat platným negativním antigenním nebo PCR testem. Tato podmínka pro vstup platí také pro organizační tým, přípravný i obslužný personál. Prokázání bude možné certifikátem v mobilním telefonu nebo na papíře.

Tato povinnost platí i pro osoby s platným očkováním. Důvodem je maximální zajištění bezinfekčnosti všech přítomných.

Antigenní test si můžete s ohledem na dobu jejich vyhotovení udělat v místě vašeho bydliště v den konání akce nebo PCR test v neděli nebo v pondělí.

V den konání akce se bude možné otestovat přímo na místě v časech od 7 do 10 hodin a od 15 do 18 hodin po předchozí registraci. Přímé odkazy na registraci budou zveřejněny na počátku týdne.

Testování na vlastní náklady bude probíhat přímo v areálu Zoner Bobyhall, přesné místo bude viditelně označeno.

Pro připomenutí:

Na bezplatné provedení testů na náklady zdravotní pojišťovny v rozsahu 1x 7 dní antigenní test a 2x měsíčně PCR test, mají dle planých nařízení možnost osoby:

  • mladší 18 let,
  • které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů,
  • které jsou očkovány alespoň jednou dávkou vakcíny proti covid-19 mají nárok na bezplatné provedení testů hrazené ze zdravotního pojištění takto: 1×7 dní antigenní test a 2x měsíčně PCR test.

 

Pro vyšší bezpečnost všech účastníků jsme preventivní opatření ještě posílili, tak abychom minimalizovali vstup osob, u kterých není prokázána bezinfekčnost a to hned v několika oblastech:

  1. Vstup na akci (včetně přípravných prací v neděli i v pondělí, provozního i obslužného personálu) bude povolen pouze osobám s planým negativním antigenním nebo PCR testem z certifikovaných laboratoří. Pro ty, kteří si nemohou test zajistit před příjezde, bude v pondělí a v úterý v prostoru Bobycentra fungovat testovací centrum. Pro rezervaci termínu je nutné se registrovat na tomto odkazu https://c19firmy.cz/hasici . Test si lze také zajistit vlastní cestou v místě bydliště a přijet už s negativním výsledkem. Jen upozorňujeme, že z pohledu platnosti lze antigenní test podstoupit až v úterý 16.11., ale PCR test leze absolvovat už v neděli nebo v pondělí).

Návod na rezervaci času v testovacím centu Bobycentra:

  1. Klinout na odkaz https://c19firmy.cz/hasici
  2. Kliknout na zelený rámeček v horní části stránky
  3. Myší rolovat až dolů za úvodní text, kde jsou postupně termíny na pondělí, úterý, pro samoplátce, nebo pro testy na zdravotní pojišťovnu (dle platných pravidel má každý očkovaný člověk nárok na bezplatný antigenní test 1x7dní a bezplatný PCR test 2x měsíčně). Více informací o podmínkách testování je uvedeno na www.adhr.cz
  4. Kapacita sálu je dvojnásobná oproti přítomnému počtu osob – poskytuje dostatečné rozestupy a vzdálenosti
  5. Prostory pro společenské setkání a večeři po ukončení hlavního programu jsou rozšířeny do více prostor tak, aby nedocházelo ke kumulaci osob.

Věříme, že nastavená opatření pochopíte, jako snahu o maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a řádného průběhu večera.

,