OCENĚNÍM DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU SE NOVĚ PYŠNÍ 48 JEDNOTEK A SBORŮ Z ČR

Desetičlenná odborná porota udělila ocenění 23 jednotkám sborů dobrovolných hasičů za profesionálně provedené zásahy a 25 sborům dobrovolných hasičů a hasičským sborům za preventivní a výchovnou činnost. Ocenění jejich práce proběhlo v rámci 13. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. Na řadu nyní přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí oceněných. Finalisté na prvních třech místech díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující 2,4 miliony korun. Hlasy je možné posílat formu SMS nebo prostřednictvím webového hlasovacího formuláře do 15. října 2023.

Cílem Ankety Dobrovolní Hasiči Roku je nejen ocenit dobrovolné hasiče za jejich obětavou pomoc, kterou jsou nám připraveni s odvahou a odhodláním poskytnout vždy, když je ohroženo naše zdraví, životy nebo majetek, ale také je podpořit v jejich činnosti a motivovat je pro budoucnost. 

Odborná porota složená ze zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů, zástupců partnerů a organizátorů Ankety, v jejichž čele stojí generální ředitel HZS ČR, generálporučík Vladimír Vlček, včera na svém jednání hlasovala o letošních finalistech, které vybrala ze všech řádně doručených a po obsahové stránce ověřených přihlášek. „Denně se setkáváme s mimořádnými událostmi, ve kterých společně profesionální a dobrovolní hasiči bojují o záchranu lidských životů, zvířat, majetku či životního prostředí. Prostřednictvím Ankety budeme moci už po třinácté ocenit další, kteří si to za provedené činy zaslouží,“ uvedl generálporučík Vladimír Vlček. Přehled všech nominovaných je přílohou této zprávy.

Aby mohli dobrovolníci spolehlivě vykonávat hasičskou činnost, potřebují k tomu podporu ze strany zaměstnavatelů. Mezi zodpovědné společnosti patří generální partner soutěže, kterým je skupina GasNet: „Prostřednictvím Ankety oceňujeme práci dobrovolných hasičů spolehlivě už 13 let. Mnoho našich plynařů přímo patří mezi dobrovolné hasiče, přičemž jako GasNet jejich dobrovolnickou činnost plně podporujeme. Se všemi hasiči nás spojuje péče o bezpečnost a respekt k energii plynu. Naši spolupráci nově rozšiřujeme pomocí společných mentoringových programů a webinářů. A to i v oblasti nových technologií, kdy jako GasNet připravujeme Česko na obnovitelné plyny: vodík a biometan, vysvětluje Petr Koutný, provozní ředitel společnosti GasNet a člen Odborné poroty.

Letošní třináctý ročník přinesl několik změn v přihláškách i hlasování, které odstartovalo dnešním dnem. Nejvýznamnějšími podporovateli dobrovolných hasičů a dlouholetými partnery Ankety jsou společnost GasNet, jako generální partner Ankety, a společnosti ČEZ, Ford Motor Company a DCom v roli hlavních partnerů. Partnery Ankety jsou společnosti Lesy ČR, EG.D., Medsol, Požární bezpečnost, ZPMV, FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT, FILIPA, Hasičská vzájemná pojišťovna, Techsport, GINA Software, ČEPS, Poctivá od Mattoni 1873, Víno Prokeš, Rescop a Teleskopické stožáry.

Pravidla a hlasovací formulář najdou zájemci o hlasování na webových stránkách www.adhr.cz.

Na jednotky a sbory, které v závěrečném veřejném hlasování získají největší počet hlasů, čeká i v letošním roce speciální ocenění v podobě skleněné zásahové helmy v životní velikosti. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu za účasti kamer České televize.

Záštitu nad akcí převzal generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Vladimír Vlček a náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Mgr. Slavomír Bell. Svoji záštitu Anketě udělil také 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan, ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. a exministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula. Spolupracujícími organizacemi jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota, Česká hasičská jednota.

Jiří Bezděk

prezident spolku

Tiskova_zprava_ADHR_2023_09_06.pdf

 

————————————————————————————————————

Posláním ankety Dobrovolní hasiči roku je propagovat celospolečenský přínos dobrovolných hasičů široké veřejnosti prostřednictvím již provedených zásahů a preventivní činnosti. Během uplynulých dvanácti let Ankety Dobrovolní hasiči roku bylo uděleno 527 ocenění doprovázené finančními a věcnými dary ve výši 25,3 milionů korun. Hlavním symbolem ocenění, které získávají finalisté na prvních místech, je od roku 2014 skleněná zásahová helma ve skutečné velikosti, která je dílem českých sklářů. V roce 2020 odborná porota udělila mimořádné ocenění – zlatou hasičskou helmu členu JSDHO za záchranu lidského života.

,