PADESÁT JEDNOTEK A SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z ČR ZÍSKÁ OCENĚNÍ ZA PROVEDENÉ ZÁSAHY A ČINNOST

Devítičlenná odborná porota rozhodla o ocenění 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, za profesionální provedení zásahu a preventivní a výchovnou činnost. Ocenění jejich práce proběhlo v rámci jubilejního 10. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. Na řadu tak přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních třech místech k ocenění díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující 2,3 miliony korun. Hlasovat můžete až do 20.10.2020

Hlavním cílem Ankety Dobrovolní Hasiči Roku je najít, ocenit a finančně i věcně podpořit dobrovolnickou činnost hasičů i v těch nejmenších obcích a současně veřejnosti ukázat důležitost jejich zapojení mezi složky integrovaného záchranného systému a nepostradatelnost při poskytování odborné a rychlé pomoci v případě ohrožení a nouze.“ Opět se potvrdilo, že připravenost a odbornost mnoha našich jednotek sborů dobrovolných hasičů je na velmi vysoké úrovni. Dnes jsme nominovali 50 jednotek a sborů, které budou oceněni při slavnostním vyhlášení 19. listopadu, ale poděkování za jejich práci patří všem více než 350 tisícům dobrovolným hasičům. Současně děkuji patronům a partnerům Ankety za jejich odpovědný přístup a dlouholetou podporu hasičů“,zdůraznil generální ředitele HZS ČR a předseda Odborné poroty, genpor. Drahoslav Ryba.

V průběhu prázdnin se devítičlenná Odborné porota, složená se zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů a zástupců partnerů Ankety, začala podrobně seznamovat s obsahem 149 doručených přihlášek a hodnotit uvedené údaje v souladu s nastavenými kritérii. „K podpoře dobrovolných hasičů i vyhodnocování jednotlivých přihlášek přistupujeme se stejnou odpovědností jako při zajišťování spolehlivého provozu a dodávek zemního plynu, při kterém se naši montéři se členy jednotek dobrovolných hasičů občas potkávají. Při pročítání přihlášek si vždy uvědomím, jak široký celospolečenský význam dobrovolní hasiči plní a jsem rád, že jim můžeme prostřednictvím Ankety vyjádřit svůj respekt a poděkování“, uvedl Pavel Káčer, jednatel společnosti GasNet, s.r.o., a člen Odborné poroty.

Oceňování dobrovolných hasičů probíhá pod záštitou Ministra vnitra Jana Hamáčka, Ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., Ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a generálního ředitele HZS ČR genpor. Ing. Drahoslava Ryby. Finanční dary a záchranářskou techniku v celkové hodnotě více než 2 350 000 Kč obdrží oceňovaní finalisté na prvních třech místech díky partnerům Ankety, kterými jsou: společnosti GasNet, generální partner,  hlavní partneři, společnosti Net4Gas, Lesy ČR, Skupina ČEZ, Ford Motor Company a společnost DCom. Partnerskou strukturu rozšiřují společnosti E.ON Česká republika, ČEPS, GINA Software, Medsol, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Požární bezpečnost, Husqvarna, Techsport, Patrol, Teleskopické stožáry, Rescop a Víno Prokeš.

„Rozmanitost posuzovaných zásahů a činností byla i přes masivní jarní a letní zapojení dobrovolných hasičů do boje proti šíření nákazy koronaviru široká. Hlavními motivy příběhů byly také požáry, dopravní nehody a nešťastné události, které bohužel ne vždy měly šťastný konec. Letošní ročník přinesl také jedno mimořádné ocenění za odpovědný počin, který díky své rychlosti a odbornosti zachránil lidský život. Jeho představení proběhne současně s udělováním ocenění za zásahy, preventivní činnost a výchovu dětí a mládeže. V rámci Ankety můžeme ozvučit a vyzdvihnout jen malou část práce dobrovolných hasičů, ale skrze ně vyjadřujeme naše uznání všem“, řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.

Hlasovat lze dvěma způsoby. Prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz, nebo zasláním hlasovací SMS. Podrobnosti k hlasování jsou uvedeny na stránkách Ankety.

Samotné slavnostní vyhlášení je plánováno na 19. listopadu 2020 a bude uzpůsobeno aktuálním podmínkám preventivních opatření.

Jiří Bezděk

prezident

—————————————————————————

Posláním ankety Dobrovolní hasiči roku je propagovat celospolečenský přínos dobrovolných hasičů široké veřejnosti prostřednictvím již provedených zásahů a preventivní činnosti. Během uplynulých osmi let Ankety Dobrovolní hasiči roku bylo uděleno 372 ocenění doprovázené finančními a věcnými dary ve výši 18,8 milionů korun. Hlavním symbolem ocenění, které získávají finalisté na prvních místech, je od roku 2014 skleněná zásahová helma ve skutečné velikosti, která je dílem českých sklářů.

 

OCENĚNÍ JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

OCENĚNÍ SBORU a HASIČSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

TZ_ADHR_2020_09_18

,