PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2022 PRÁVĚ PROBÍHÁ

Hašení požárů, pomoc u dopravních nehod, poskytování první pomoci, záchrana osob a majetku před bleskovou povodní nebo odstraňování jejich důsledků, to jsou jen některé příklady zásahů, se kterým se jednotky dobrovolných hasičů hlásí do ankety Dobrovolní hasiči roku pro nezávislé a odborné ocenění jejich práce. Příležitost mají také sbory a hasičské sbory dobrovolných hasičů, okresní či krajská sdružení a letos také mimořádně kolektivy dobrovolných hasičů, kteří se mohou ucházet o ocenění ve své kategorii, které je spojeno s finančními a věcnými cenami.

Datum uskutečnění přihlašovaného zásahů jednotek a termín konání kulturní, společenské, ale také sociální nebo profesní dobrovolnické aktivity sborů musí být z období 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022.

Elektronické vyplnění přihlášky je velmi jednoduché. Přihlášky do všech 3 kategorií najdete na www.adhr.cz

K 50. výročí hry Plamen probíhá mimořádně také 3. kategorie – Kolektiv mladých hasičů. Více najdete v pravidlech letošního ročníku.

Do každé z pěti oblastí Odborná porota vybírá do finále až 5 jednotek a 5 sborů. Do finále tady v letošním roce postupuje celkem 25 jednotek, 25 sborů a 5 kolektivů DH.

Do 12 .ročníku ADHR 2022 bylo k dnešnímu dni podáno celkem 23 přihlášek, viz mapa přihlášených. Šance na postup jsou proto ve všech krajích ČR stále velmi vysoké!

,