7. ročník dětské soutěže O pohár starostky OSH Teplice

4V neděli 4. 6. 2017 jsme s anketou navštívili město Teplice. Uskutečnil se zde již 7. ročník dětské soutěže s názvem „ O pohár starostky OSH Teplice“ ve spolupráci s McDonaldʹs, HZS Teplice a rádiem Blaník. Slavnostní nástup všech družstev proběhl v 10 hodin. Všechny mladé závodníky přivítala starostka OSH Teplice paní Viera Nejedná. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 družstev. Po slavnostním zahájení se již začalo ostře závodit. Soutěžní družstvo mělo vždy 7 členů a každý člen týmu musel splnit určitý úkol např. běh přes kladinu, kompletace ruční stříkačky, naplnění vědra s vodou a tu poté nalít do ruční stříkačky, srážení plechovek proudem vody z ruční stříkačky atd. Po splnění všech úkolů musel také velitel družstva podat signál píšťalkou o ukončení celého útoku. Za nedodržení některých úkolů byla družstva penalizována v podobě trestných vteřin k výslednému času. Byla vidět velká snaha všech mladých závodníků a také velká podpora ze strany ostatních týmů a zejména rodičů dětí. U našeho stánku ADHR jsme dětem rozdávali krásné reklamní předměty od partnerů ankety, poskytli potřebné informace k pravidlům celé ankety. Děti si také mohli vyzkoušet řezaní kmene dřeva akumulátorovou pilou od firmy STIHL, která zde představovala svoje produkty. Vyhlášení výsledků proběhlo za hustého deště ve stísněných podmínkách pod stany pořadatelů. I přes tyto rozmary počasí byla vidět obrovská radost všech mladých závodníků, kteří dostali krásné poháry a další věcné ceny. V kategorii přípravka zvítězilo družstvo z Modlan. V kategorii mladších zvítězilo družstvo Modlany „B“ a kategorii starších ovládlo družstvo ze Světce.

,