HLASOVÁNÍ V DUCHU PRAVIDEL FAIR PLAY

Hlasování v rámci 12. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku bylo spuštěno ve čtvrtek 15. září a už nyní jsme zaznamenali aktivity, které jsou v přímém rozporu nejen s pravidly této Ankety, ale také v rozporu s pravidly FAIR PLAY. Proto hned na začátku žádáme všechny, kteří se rozhodnou hlasovat, aby k hlasování přistupovali se stejnou odpovědností s jakou vykonávají tuto velmi záslužnou a pro společnost nepostradatelnou činnost. Jsme přesvědčeni, že každý z vás, má zájem i právo hlasovat podle svého vlastního uvážení. Byla by velká škoda, kdybychom se v tomto okamžiku, kdy je do průběhu Ankety zapojena také široká veřejnost, nechali unést snahou o dosažení co největšího počtu hlasů nečestnou a nesportovní cestou, která by s jistotou nepřinesla očekávanou a v rámci FAIR PLAY pravidel i zaslouženou radost. Věřím, že ocenění, které všem 25 jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí i 25 sborům dobrovolných hasičů a hasičským sborům právem náleží, je společně s vaší dlouholetou činností tím nejhlavnější, čím lze přesvědčit veřejnost ve vašem okolí, aby se rozhodla zapojit do hlasování.

Masivní a veřejná prezentace vaší činnosti spojená s žádostí o podporu je v souladu s pravidly Anket pro hlasování, ale musí jít vždy o individuální a svobodného uvážení jednotlivců bez jakéhokoli náznaku možné spolupráce či plynoucí výhody.

Pevně věříme, že také v letošním roce budeme moci při slavnostního vyhlášení výsledků 12. ročníku Ankety potvrdit jeho řádný průběh a společně s vámi oslavit vaše ocenění.

 

Jiří Bezděk

prezident SF-DHR

,