Přihlašování bylo ukončeno, nyní pracuje odborná porota

Přihlášky do V. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku posílaly jednotky a sbory dobrovolných hasičů do poslední chvíle. Poslední přihláška přišla devět minut před vypršením termínu pro jejich zaslání. Odvahu našlo a přihlásilo se přes 100 jednotek a sborů z celé České republiky. Nyní probíhá kontrola přihlášek, poté je Odborná porota vyhodnotí a nominuje 5 jednotek a 5 sborů za každou posuzovanou oblast, které vyhlásí 4. 9. 2015.

Stejně jako v předchozích ročnících, bylo nejvíce přihlášek zasláno v samotném závěru. Přihlašování bylo ukončeno 15. 7. 2015 ve 12:00 hod a poslední přihlášení, které jsme zaznamenali, bylo v 11:51 hod ze sboru dobrovolných hasičů z oblasti „sever Čech“. Důvodem je vyčkávání, zda se do konce posuzovaného období, které je od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015, uskuteční zásah či akce, se kterou se budou chtít prezentovat.

Velkou pomocí je zapojení partnerů Ankety, kteří svými prostředky přispívají ke zvýšení povědomí i kvalitě vybavení jednotek či sborů pro jejich další činnost.

Příkladnou akcí může být společný zásah hasičů a našich pracovníků při odstraňování úniku plynu z domovní přípojky, který vznikl jako důsledek dopravní nehody nebo narušení plynovodu při výstavbě neplynárenských zařízení, u kterých jsme v letošním roce zaznamenali velký nárůst. I takové akce vyžadují maximální profesionální přístup. V případě, že se některá jednotka s obdobným zásahem do ankety přihlásila, rád jí při svém hlasování podpořím,

řekl zástupce generálního partnera ankety Ing. Pavel Káčer, jednatel RWE Distribuční služby a člen Odborné poroty. Celkově si finalisté rozdělí 1.250 tis. Kč, 30 vysílaček a 5 zásahových tabletů.

V rámci prezentace pravidel, organizace, partnerů a spolupracujících organizací jsme s Anketou navštívili řadu akcí dobrovolných i profesionálních hasičů ve všech krajích České republiky, díky kterým je vnímání i zapojení hasičů do ankety na vysoké úrovni. Návštěva stánku Ankety bude možná i nadále v průběhu prázdnin. Příští roadshow nás zavede do obce Košetice na 120. výročí SDH a 7. ročník Feuershow.

Podpora Ankety navazuje na naši dlouhodobou podporu hasičských sborů, ať již dobrovolných či profesionálních. Ti jsou samozřejmě naším přirozeným partnerem při zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přepravy zemního plynu v ČR,“

řekl zástupce hlavního partnera Radek Benčík, jednatel NET4GAS.

Ve všech pěti oblastech se podařilo naplnit a překročit pravidly stanovený počet přihlášených pro další fázi Ankety, kterou je veřejné hlasování. Výsledkem této fáze je stanovení celkového pořadí finalistů. Důvodem zapojení veřejnosti je, abychom si všichni uvědomili význam a přínosy, které pro nás fungování dobrovolných hasičů má a zvýšili tak atraktivitu tohoto poslání při výběru koníčků a volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Zasedání členů Odborné poroty, která nominuje 25 jednotek a 25 sborů proběhne 3. 9. 2015 a následující den proběhne jejich vyhlášení a současně bude zahájeno veřejné hlasování. Jsme přesvědčeni, že i v letošním ročníku se podaří ocenit a odměnit nejprofesionálněji provedené zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů a činnosti nebo akce sborů, které budou zajímavé i pro ostatní a budou dobrou motivací pro jejich záslužnou činnost.

Naše očekávání jsou také v oblasti doprovodné fotosoutěže HASIČI OBJEKTIVEM 2015, do které nám zájemci mohli tentokrát posílat videa z hasičských akcí.

Fotogalerie

,