ZAČÍNÁ 14. ROČNÍK CELOREPUBLIKOVÉHO OCEŇOVÁNÍ JEDNOTEK A SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Dnešním dnem začíná přihlašování zásahů jednotek a činností sborů dobrovolných hasičů a hasičských sborů na speciální ocenění Dobrovolní Hasiči Roku. Pořadatelé za účasti profesionálních a dobrovolných hasičů a partnerů odstartovali 14. ročníku Ankety.  Jednotky a sbory se mohou hlásit s provedenými zásahy a činnostmi za období 1. července 2023 až 30. června 2024. V září odborná porota udělí ocenění 25 jednotkám a 25 sborům z celé ČR, kteří díky partnerům k ocenění obdrží finanční i věcné dary na technické dovybavení a podporu jejich další činnosti.

Letošní čtrnáctý ročník se opírá o pozitivní výsledky předchozího ročníku, který přinesl několik změn spočívajících v podpoře malých jednotek a sborů. Přihlášky mohou dobrovolní hasiči zasílat prostřednictvím elektronického formuláře až do 21. července 2024, který najdou na webových stránkách www.adhr.cz, kde jsou také pravidla aktuálního ročníku.

V září finalisty, kteří budou v letošním roce oceněni, vyberou členové odborné porty, kteří se těší na letošní hodnocení zásahů jednotek a preventivní činnosti sborů. Předsedou poroty je generální ředitel HZS ČR, generálporučík Vladimír Vlček. „„Velmi si cením toho, že se v roli předsedy odborné poroty mohu i letos podílet na nejvýznamnějším ocenění práce a činnosti dobrovolných hasičů. Je to nejen pro mne, ale pro celý Hasičský záchranný sbor ČR příležitost, jak kolegům, kteří pomoc bližním vykonávají ve svém volném čase a nad rámec běžné pracovní náplně, poděkovat a vyjádřit úctu a obdiv. Bez jejich pomoci bychom si my, profesionální hasiči, už naši práci nedokázali představit.“,“ uvedl generálporučík Vladimír Vlček. Porota je dále složená ze zástupců profesionálních a dobrovolných hasičů, zástupců organizátorů a partnerů.

A právě dlouhodobí podporovatelé dobrovolných hasičů jsou při pořádání Ankety nepostradatelní. Stejně tak by nemohla fungovat dobrovolná hasičská činnost bez podpory firem, v nichž dobrovolní hasiči pracují. Tuto skutečnost potvrzuje generální partner ankety, společnost GasNet: „Každý den pečujeme o 65 tisíc kilometrů plynovodů, kterými proudí plyn k 2,3 miliónům domácností a firem. Klíčovou roli přitom hrají tři hodnoty: bezpečnost, spolehlivost a respekt. Tyto hodnoty současně sdílíme s dobrovolnými hasiči, kterých je mnoho i mezi námi plynaři. Rádi proto posilujeme vzájemnou spolupráci a podporujeme dobrovolnou hasičskou činnost našich zaměstnanců. Právě oni jdou dobrým příkladem v péči o bezpečnost,“ vysvětluje Petr Koutný, provozní ředitel společnosti GasNet a člen Odborné poroty.

A právě Partneři Ankety jsou nejvýznamnějšími dlouholetými podporovateli dobrovolných hasičů v České republice. Vedle generálního partnera společnosti GasNet to jsou společnosti ČEZ, Lesy ČR, Ford Motor Company a DCom, kteří jsou letošními hlavními partnery. Partnery jsou společnosti EG.D., Medsol, Požární bezpečnost, ČEPS, Pražská plynárenská Distribuce, GoodPRO, Tatra Truck, ZPMV, Filipa, Techsport, Hasičská vzájemná pojišťovna, Fast Forward, GINA Software, Poctivá od Mattoni 1873, Víno Prokeš, Rescop a Teleskopické stožáry.

V rámci tzv. Roadshow s Českým Impulsem organizátoři v průběhu léta navštíví desítky akcí dobrovolných hasičů po celé ČR s prezentačním stánkem, kde návštěvníky seznámí s pravidly a postupem pro přihlášení. Jednotky a sbory, které v závěrečném veřejném hlasování získají největší počet hlasů, obdrží speciální ocenění v podobě skleněné zásahové helmy v životní velikosti. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu za účasti kamer České televize.

Anketa probíhá po záštitou ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana, 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Zbyňka Stanjury, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., ministra zemědělství Mgr. Marka Výborného, generálního ředitele HZS ČR generálporučíka Ing. Vladimíra Vlčka a náměstka generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Mgr. Slavomír Bell. Spolupracujícími organizacemi jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota, Česká hasičská jednota.

Jiří Bezděk

prezident spolku


Posláním ankety Dobrovolní hasiči roku je propagovat celospolečenský přínos dobrovolných hasičů široké veřejnosti prostřednictvím již provedených zásahů a preventivní činnosti. Během uplynulých třinácti ročníků Ankety Dobrovolní Hasiči Roku bylo uděleno 574 ocenění doprovázené finančními a věcnými dary ve výši 27,3 milionů korun. Hlavním symbolem ocenění, které získávají finalisté na prvních místech, je od roku 2014 skleněná zásahová helma ve skutečné velikosti, která je dílem českých sklářů. V roce 2020 odborná porota udělila mimořádné ocenění – zlatou hasičskou helmu členu JSDHO za záchranu lidského života.


Tisková zpráva

2024_05_24_TZ_ADHR.pdf


Napsali o tiskové konferenci

https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/zive-tk-k-zahajeni-ankety-dobrovolni-hasici-roku/2521839

https://brnozurnal.cz/brnozurnal/zacal-14-rocnik-ankety-dobrovolni-hasici-roku/

https://www.centrumnews.cz/za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1-14ro%C4%8Dn%C3%ADk-celorepublikov%C3%A9ho-oce%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-jednotek-sbor%C5%AF-dobrovoln%C3%BDch-hasi%C4%8D%C5%AF 

https://www.hasicovo.cz/cs/zpravy/anketa-dobrovolni-hasici-roku-2024-prave-zahajuje

https://www.gasnet.cz/o-spolecnosti/novinky/2024/05/sklenena-prilba

https://filipa.cz/take_tento_rok_jsme_partnery_ankety_dobrovolni_hasici_roku/

 

,