GINA – zásahové tablety pro vítězné jednotky

Anketa Dobrovolní hasiči roku představuje partnera GINA Software

GINA - partner ankety se zasahovymi tablety

Firma GINA Software s. r. o. již několik let spolupracuje s profesionálními i dobrovolnými hasiči v ČR. Ve spolupráci s hasiči vyvinula zásahový tablet pro výjezdová vozidla. Tablet představuje řešení pro snadnou výměnu informací mezi dispečinkem a výjezdovými jednotkami a podporuje zasílání statusů se zpětným potvrzením. Zajišťuje rovněž příjem událostí, navigaci na místo zásahu, doprovodnou dokumentaci a zobrazení ostatních jednotek v reálném čase. Díky zásahovým tabletům došlo u třetiny výjezdů k výraznému zkrácení dojezdových časů. GINA Software spolupracuje také s dalšími složkami IZS a usiluje o jejich lepší propojitelnost při rozsáhlejších událostech. Jednou z možností, jak si pořídit tablety s unikátním softwarovým vybavením, je účast v anketě Dobrovolní hasiči roku. Jednotky, které se umístí na prvním místě, získávají výjezdový tablet s instalačním balíčkem od partnera ankety GINA Software.

Více informací nalezenete na webových stránkách GINA Software