Mezinárodní magazín pro hasiče a záchranáře Emergency Live ocenil systém GINA

AHDR - GINA skoleni hasicu pri cviceni a zasahu

Jsme rádi, že partner ankety Dobrovolní hasiči roku GINA Software, byl oceněn v mezinárodním magazínu pro hasiče a záchranáře – Emergency Live. Originální článek v anglickém jazyce má název „GINA System, crisis management will no longer be the same“ a jeho překlad uvádíme níže. Systém GINA jsme představili krátce v článku GINA – zásahové tablety pro vítězné jednotky. Díky partnerům ankety i tento rok získají vítězné jednotky a sbory dobrovolných hasičů finanční a také věcné dary, jako jsou vysílačky Hytera a vítězné jednotky pak zásahový tablet se zmíněným mezinárodně uznávaným a oceněným systém GINA, který jim umožní v krajích, kde je systém nasazen, rychlou výměnu informací s operačním střediskem a výjezdovými jednotkami.

GINA System, krizový management už nikdy nebude stejný

GINA Software s.r.o. je technologická společnost zaměřená na vývoj a zavádění komplexního systému krizového řízení s názvem GINA System. Společnost byla založena v roce 2010 po úspěchu ve světovém finále soutěže Microsoft Imagine Cup. Cílem společnosti je zvýšit účinnost rozsáhlých operací za použití technologie s cílem minimalizovat škody tak, aby se zabránilo případným ztrátám na lidských životech a majetku. Jedinečný nástroj pro dosažení tohoto cíle je interaktivní mapa, která poskytuje konstantní real-time viditelnost všech jednotek a dynamický tok dat v různých mapových podkladech. Díky tomu mají pak velitelé široké spektrum informací a dat, které jsou potřeba pro jejich správné rozhodování.

V podstatě se jedná o systém propojení různých mobilních zařízení a počítačových aplikací prostřednictvím internetu, taktéž se schopností práce v offline režimu. Systém GINA v sobě kombinuje lokalizační satelitní technologie (GPS) s prvky geografického informačního systému. Aplikace umožňuje sdílení polohy uživatelů v reálném čase a snadnou výměnu informací (zpráv, kreseb, fotek, atd.). Touto formou pak pomáhá předcházet nedorozuměním a urychluje komunikační a rozhodovací procesy.

AHDR - GINA System v realnem nasazeni HZS a ZZS

Úzce spolupracujeme s lidmi přímo v akci – s hasiči, policií, záchrankou, humanitárními pracovníky a lidmi z bezpečnostního sektoru. Díky tomu máme možnost zefektivnit jejich práci a učinit ji bezpečnější. Osobní přístup, spolehlivost, technologická úroveň a důraz na vysokou úroveň technické podpory jsou pak klíčovými přednostmi, které nás vymezují oproti konkurenci.

Technologii GINA využívají jednotky integrovaného záchranného systému ČR, v zahraničí pomohla po přírodních katastrofách na Haiti a v Japonsku. Je také součástí mezinárodních misi OSN.

GINA System chce oslovit globální trh vybudováním sítě obchodních partnerů po celém světě. Důvodem je naplnění našeho poslání, kterým je ochrana lidských životů a hodnot prostřednictvím moderní technologie kdekoli na světě.

Produkty

GINA System kombinuje vícero komponentů do jednotného systému. Základní složkou je tracking osob a vozidel optimalizovaný pro použití v obtížném terénu. Sledovací systém je určen pro nonstop fungování s lokalizačním intervalem 5 sekund.

AHDR - GINA System produkty

Mezi hlavní komponenty systému patří management software GINA PC a aplikace určené pro tablety a chytré telefony. Management software poskytuje uživatelům přístup k real-time obrazu situace. Umožňuje interakci jednotek v terénu (včetně navigace, zasílání zpráv a management úloh) a administraci kritických dat. Uživatelé mohou upravovat situační mapu, přijímat zprávy o událostech, nastavovat zóny a sdílet jakékoli informace v mapě se svými kolegy. Všichni operátoři mají pak nejaktuálnější data pro rozhodování. Časová osa zas umožňuje okamžité zobrazení přesné situace v daném časovém okamžiku. Výběrem historického období mohou uživatelé dělat komplexní analýzu progresu mise a následně vytvářet přizpůsobitelné grafické zprávy pro další prezentaci.

GINA System také nabízí inteligentní aplikace a mobilní dispečinkový systém určený pro terénní specialisty v různých segmentech, jako je například security, mission management, plánování logistiky, koordinace personálu, aj. Tito pracovníci mají díky systému neustálý přehled o pokroku mise a uživatelům nabízí například sledování pozice jednotek, zasílání statusů, fotografií a zpráv o nahodilých událostech, které jsou bezprostředně přenášeny do řídicí místnosti. Velitelé mohou být vybaveny odolnými terminály, které umožňují úplnou interakci s jinými jednotkami a přístup ke všem údajům.

Systém sám o sobě je zcela interoperabilní. Podporuje širokou škálu formátů, komunikačních kanálů a import/export různorodých dat. Například zprávy o incidentu mohou být realizované prostřednictvím inteligentní aplikace, zasláním SMS zprávy na lokální číslo. Ty se pak automaticky objeví v datové vrstvě a jsou bezpečně propojeny s oprávněnými uživateli.

AHDR - GINA System predstaveni PC CENTRAL

Reference

UNDP – Koordinační a taktický systém pro řízení misí: Vzájemná koordinace pracovníků, dispečerská pracoviště, zajištění bezpečnosti pracovníků a mapování bezpečnostní situace.

Policie České Republiky – Zásahový systém pro potřeby PČR: pátrací akce, bezpečnostní akce, koordinace při demonstracích, pátrací akce, přenos fotografií, nasazení ve vrtulnících, aj.

Hasičský záchranný sbor – Intervenční systém: Výjezdový tablet v zásahových vozidlech kombinující tracking, navigaci na místo zásahu a mobilní přístup ke kritickým informacím.

Letecká záchranná služba (DSA): Trekingový a navigační systém s koordinačními funkcemi pro letecké účely.

Evropská vesmírná agentura (esa): Projekt „Bezpečnost v lyžařských střediscích“ – koordinační systém pro horskou službu při pátrání po pohřešované osobě.