Stávající počty přihlášených jsou velkou šancí pro ty, kteří své přihlášení zvažují

13 dní zbývá do ukončení přihlašování a stávající počet přihlášených je velkou šancí pro jednotky a sbory, kteří se k tomu chystají nebo přihlášení teprve zvažují. Důvodem je skutečnost, že podle platných pravidel je ideální zastoupení jednotek i sborů za každý kraj 5. To prozatím aktuálně naplněno nebylo. Je-li toto číslo nižší, roste příležitost pro jednotky a sbory ostatních z krajů ze stejné soutěžní oblasti.

Zastoupení umožňující maximální využití šancí v tuto chvíli využily nejvíce jednotky a sbory v kraji Vysočina a v kraji Středočeském. U všech ostatních krajů nejsou tyto počty ještě naplněny a tím má každý, který se přihlásí velkou šanci dostat se přímo do finále. Zejména se jedná o jednotky a sbory z krajů:

  • Pardubický a Liberecký
  • Olomoucký a Zlínský
  • Karlovarský a Jihočeský
  • Ústecký
  • Jihomoravský

Mezi finalisty i letos rozdělíme 1.250.000 tis. Kč a další věcné ceny, jako jsou profesionální radiostanice Hytera nebo zásahové tablety Gina. Tyto ceny jsou připraveny pro každou z 5 soutěžních oblastí, a díky tomu je šance na jejich získání vysoká. Tím prvním a nezbytným krokem jak je získat je přihlášení nejpozději do 15. 7. 2015. Nejvíce přihlášek přichází tradičně v posledních dvou týdnech přihlašování, neboť posuzované období končí právě 30.6., a je tak jasné, které zásahy nebo činnosti je možné zvolit pro úspěšné přihlášení do Ankety.
Vše k přihlášení najdete na www.adhr.cz